47-0412 Credința este esența 1:43
49-1225 Dumnezeirea lui Isus Cristos 0:55
51-0502 Îngerul Domnului 1:35
52-0224 Crezând în Dumnezeu 1:30
52-0901 Calea lui Dumnezeu făcută pentru noi 1:06
53-0325 Israel în Egipt 1:47
53-0326 Israel la Marea Roșie 1:29
53-0327 Israel la Marea Roșie 1:31
53-0328 Israel la Cadeș-Barnea 1:34
53-0329 Israel în patrie 0:55
53-0608a Demonologie tărâmul fizic 0:54
53-0609a Demonologie tărâmul religios 1:37
53-0729 Întrebări și Răspunsuri din Geneza 1:56
54-0103 dimineața Întrebări și Răspunsuri pt. 1 1:41
54-0103 seara Întrebări și Răspunsuri pt. 2 1:45
54-0509 Invazia Statelor Unite 1:28
54-0512 Cele șapte Epoci ale Bisericii 1:41
54-0513 Semnul Fiarei 1:54
54-0514 Pecetea lui Dumnezeu 1:53
54-0515 Întrebări și Răspunsuri 2:24
54-1003 dimineața Cuvântul a devenit Trup 1:35
54-1003 seara Anul Jubiliar 1:23
54-1024 Păcatul de neiertat 1:41
54-1219 seara Faptele Duhului Sfânt 1:10
55-0109 dimineața Melhisedec, Marele Prinț și Împărat 1:20
55-0109 seara Începutul și sfârșitul vremii de Har a neamurilor 0:58
55-0117 Cum a venit Îngerul la mine și însărcinarea Lui 1:32
55-0120 Cele șapte nume compuse ale lui Iehova 1:41
55-0403 Părtășie prin Răscumpărare 2:03
55-0410 dimineața Dovada învierii Lui 1:59
55-0410 răsăritul soarelui Răscumpărătorul meu trăiește 1:06
55-0522 Arca 1:30
55-0724 Duhuri ademenitoare 1:59
55-0731 Sunetul nesigur 1:34
55-0814 Cum iubește Isus pe oameni 1:50
55-0911 Cristos cel neprimit 2:13
56-0115 Joncțiunea de timp 2:00
56-0121 Perdeaua dinlăuntru 1:51
56-0304 Făcând o Cale 1:06
56-0421 Ce sunt vedeniile 1:50
56-0805 Biserica și starea ei 1:54
56-0610 Desăvârșire 1:38
56-0617 Apocalipsa, cartea simbolurilor 1:38
56-0726 Când Dragostea se proiectează 1:56
56-0826 Dragostea divină 1:00
56-1003 Izabela cu fața vopsită 1:40
57-0113 Ce trebuie ca să avem o viață creștină? 1:14
57-0126 seara Cănd Dragostea Divină este proiectată 2:00
57-0324 De ce nu pot păstra unii oameni victoria 1:38
57-0417 A doua venire a Domnului 1:13
57-0623 Crede din inimă 1:21
57-0705 Așa cum vulturul își scutură cuibul 1:03
57-0821 Evrei capitolul 1 1:27
57-0825 dimineața Evrei capitolul 2 pt. 1 0:46
57-0825 seara Evrei capitolul 2 pt. 2 0:55
57-0828 Evrei capitolul 2 pt. 3 0:41
57-0901 dimineața Evrei capitolul 3 1:26
57-0901 seara Evrei capitolul 4 1:51
57-0908 dimineața Evrei capitolul 5 și 6 1:37
57-0908 seara Evrei capitolul 6 1:55
57-0915 dimineața Evrei capitolul 6 și 7 1:39
57-0915 seara Evrei capitolul 7 pt. 1 1:53
57-0922 seara Evrei capitolul 7 partea 2 1:26
57-0925 Întrebări și Răspunsuri despre Evrei partea 1 1:53
57-1002 Întrebări și Răspunsuri despre Evrei partea 2 1:35
57-1006 Întrebări și Răspunsuri despre Evrei partea 3 2:11
57-1222 Marea lumină strălucitoare 1:19
58-0108 Scrisul de mână pe perete 1:15
58-0209 De El să ascultați 1:27
58-0128 Identitatea unității 1:28
58-0309 seara Va pleca Biserica înainte de necaz? 1:25
58-0517 seara Păcatul necredinței 1:29
58-0720 dimineața Prin credință Moise 1:12
58-0720 seara Așezarea de diaconi 0:23
58-0927 De ce nu suntem noi un cult? 2:46
58-0928 dimineața Botezul cu Duhul Sfânt explicat 2:02
58-0928 seara Sămânța șarpelui 1:47
58-1001 Înălțându-L din istore 1:10
58-1002 Dar de la început nu a fost așa 1:23
58-1003 Privind invizibilul 1:45
58-1004 Credința este victoria noastră 1:51
58-1005 dimineața Ascultați glasul Lui 1:48
58-1005 seara Omul chemat de Dumnezeu 2:00
58-1007 Rânduiala Bisericii 0:34
58-1012 Plecarea neașteptată și taincă a Bisericii 1:19
58-1221 dimineața Unde este El, Regele iudeilor? 1:51
59-0125 Fii sigur pe Dumnezeu 1:11
59-0301 dimineața Strâmtă este poarta 1:51
59-0301 seara Ce faci tu aici Ilie? 1:14
59-0329 răsăritul soarelui Trăind, murind, îngropat, înviind, venind 0:59
59-0419 Povestirea vieții mele 2:00
59-0510 dimineața Ziua mamei 1:01
59-0510 seara Cine este acesta? 1:12
59-0525 Chipuri ale lui Cristos 1:32
59-0628 seara Întrebări și Răspunsuri 2:14
59-0628 dimineața O biserică înșelată prin lume 1:15
59-0712 O eliberare totală 1:12
59-0802 Fără bani sau fără plată 1:15
59-0812 Deosebind trupul Domnului 1:11
59-0813 De ce? 1:25
59-0920 Plantarea viței și unde se plantează 1:45
59-1108 Posedând porțile vrăjmașului 1:30
59-1216 Ce este Duhul Sfânt? 1:47
59-1217 Pentru ce a fost dat Duhul Sfânt 2:07
59-1219 Întrebări și Răspunsuri despre Duhul Sfânt 2:40
59-1220 dimineața Conferință cu Dumnezeu 2:12
59-1220 seara Identificat cu Cristos 1:31
59-1223 Întrebări și Răspunsuri 2:03
59-1227 dimineața Un super semn 2:01
59-1227 seara Un Super Simț 1:24
59-1231 De la acel timp 0:54
60-0221 Auzind, recunoscând, acționând pe Cuvântul lui Dumnezeu 2:01
60-0308 Discernământul Duhului 1:07
60-0328 Este ceva prea greu pentru Domnul? 0:53
60-0515 dimineața Regele Respins 2:06
60-0515 seara Înfierea partea 1 2:05
60-0518 Înfierea partea 2 2:13
60-0522 dimineața Înfierea partea 3 2:04
60-0522 seara Înfierea partea 4 2:13
60-0604 La cine să ne ducem? 1:35
60-0626 Realitățile statornice ale viului Dumnezeu 1:40
60-0911 seara Cinci identificări precise ale bisericii adevărate a Dumnezeului cel Viu 2:10
60-0911 dimineața Cum am fost cu Moise, așa voi fi cu tine 2:14
60-0925 Acea zi pe Calvar 1:42
60-1002 Răscumpărătorul rudenie 2:17
60-1113 Condamnare prin reprezentare 2:02
60-1204 dimineața Apocalipsa Capitolul 1 2:33
60-1204 seara Viziunea din Patmos 2:40
60-1205 Epoca Bisericii Efes 2:18
60-1206 Epoca Bisericii Smirna 1:57
60-1207 Epoca Bisericii Pergam 2:40
60-1208 Epoca Bisericii Tiatira 1:40
60-1209 Epoca Bisericii Sardis 1:53
60-1210 Epoca Bisericii Filadelfia 2:04
60-1211 dimineața Cele zece fecioare 2:48
60-1211 seara Epoca Bisericii Laodicea 2:27
60-1225 Darul înfășurat al lui Dumnezeu 2:04
60-1231 Apocalipsa Capitolul 4 partea 1 1:30
61-0101 Apocalipsa Capitolul 4 partea 2 2:29
61-0108 Apocalipsa Capitolul 4 partea 3 3:08
61-0319 Religia Izabelei 1:48
61-0425 mic dejun Divinitatea explicată 1:49
61-0611 Apocalipsa Capitolul 5 partea 1 1:20
61-0618 Apocalipsa Capitolul 5 partea 2 2:01
61-0723 seara Întrebări și Răspunsuri 2:07
61-0730 dimineața Instrucțiunile lui Gabriel către Daniel 2:08
61-0730 seara Scopul înșesit al vizitei lui Gabriel la Daniel 2:02
61-0806 A șaptezecea săptămână a lui Daniel 2:23
61-0813 Credință 0:27
61-0827 Mesajul Harului 2:14
61-1001 dimineața Ni se cuvine nouă să împlinim toată Neprihănirea 1:54
61-1001 seara Mângâietorul 1:57
61-1015 dimineața Întrebări și Răspunsuri 2:10
61-1015 seara Respecte 1:35
61-1112 Un semn adevărat care este trecut cu vederea 2:44
61-1119 Putere desăvârșită prin slăbiciune desăvârșită 2:29
61-1210 Paradox 2:34
61-1217 Creștinism contra păgânism 2:16
61-1231 dimineața Voi trebuie să vă nașteți din nou 2:57
61-1231 seara Dacă Dumnezeu este cu noi, atunci unde sunt toate miracolele? 1:59
62-0121 seara Nunta Mielului 2:03
62-0204 Împărtășirea 1:27
62-0311 Cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată 2:50
62-0313 Exprimări 0:41
62-0318 dimineața Cuvântul vorbit este sămânța originală partea 1 6:17
62-0318 seara Cuvântul vorbit este sămânța originală partea 2 6:17
62-0513 dimineața Calea unui profet adevărat 2:21
62-0527 Întrebări și Răspunsuri 2:01
62-0531 Conflictul dintre Dumnezeu și satan 1:53
62-0601 seara Luând parte cu Isus 2:25
62-0603 Evangelismul timpului de sfârșit 2:24
62-0610 seara Convins apoi preocupat 1:29
62-0704 Vrem să-L vedem pe Isus 1:35
62-0705 Iehova-Iire partea 1 1:44
62-0706 Iehova-Iire partea 2 1:47
62-0707 Iehova-Iire partea 3 1:47
62-0708 Un super Semn 2:04
62-0908 Etapa prezentă a slujbei mele 1:35
62-0909 dimineață Numărătoarea inversă 1:30
62-0909 seara În prezența Sa 1:24
62-1007 Cheia ușii 1:31
62-1013 Influența unui om asupra altuia 1:54
62-1014 dimineața Statura unui om perfect 2:45
62-1014 seara Un Călăuzitor 1:37
62-1104 dimineața Nume hulitoare 1:59
62-1104 seara Ordinare 0:47
62-1111 dimineața Dedicare 1:06
62-1111 seara Dece sunt împotriva religiei organizate 2:53
62-1209 În amintirea Domnului 1:19
62-1216 Destrămarea lumii 2:38
62-1223 Ocară pentru cauza Cuvântului 1:53
62-1230 dimineața Absolutul 2:22
62-1230 seara Domnilor, este acesta timpul sfârșitulu? 3:06
63-0317 dimineața Dumnezeu ascunzându-Se în simplicitate, apoi descoperindu-Se în același fel 3:03
63-0317 seara Intervalul dintre cele șapte epoci ale Bisericii și cele șapte peceți 2:37
63-0318 Pecetea Întâi 2:49
63-0319 Pecetea a doua 2:18
63-0320 Pecetea a treia 2:12
63-0321 Pecetea a patra 2:25
63-0322 Pecetea a cincea 2:42
63-0323 Pecetea a șasea 2:40
63-0324 dimineața Întrebări și Răspunsuri asupra Peceților 3:05
63-0324 seara Pecetea a șaptea 2:33
63-0428 Privește 1:45
63-0601 Vino, urmează-Mă 0:44
63-0604 Isus Cristos este același 1:42
63-0606 Arată-ne pe Tatăl 1:40
63-0607 Nu te teme 2:04
63-0623 dimineața Stând în spărtură 2:12
63-0623 seara Lumina roșie strălucitoare a semnului venirii Lui 2:15
63-0630 dimineața Al treilea Exod 2:17
63-0630 seara Este viața ta vrednică de Evanghelie? 2:36
63-0707 dimineața Acuzația 2:42
63-0714 dimineața De ce plângi? Vorbește! 2:14
63-0714 seara Smerește-te 0:40
63-0717 Pavel un prizonier al lui Cristos 1:28
63-0721 El ia seama, tu iei seama? 2:41
63-0724 Dumnezeu nu cheamă omul la judecată fără ca mai întâi să-l avertizeze 1:45
63-0728 Cristos este taina lui Dumnezeu descoperită 3:59
63-0803 seara Influență 1:33
63-0818 Timpul unirii și semnul 1:19
63-0825 dimineața Cum pot birui? 1:58
63-0825 seara Credința perfectă 1:45
63-0901 dimineața Însemnul 2:50
63-0901 seara Disperări 2:23
63-1028 Iertat 1:32
63-1110 dimineața Sufletele care sunt în inchisoare acum 2:48
63-1115 Lumea se destramă 1:37
63-1117 Încă o dată 1:52
63-1124 dimineața Ce să fac cu Isus numit Cristosul? 2:16
63-1124 seara Trei feluri de credincioși 1:55
63-1129 Super Semnul 1:31
63-1222 Darurile lui Dumnezeu întotdeauna își găsesc locul lor 1:29
63-1226 Rânduiala Bisericii 1:51
63-1229 dimineața Este un om aici care poate aprinde lumina 2:29
63-1229 seara Priviți la Isus 2:17
64-0112 Shalom 2:24
64-0119 Shalom 1:35
64-0120 Cuvintele de netăgăduit ale promisiunii Lui 1:13
64-0121 Cuvântul lui Dumnezeu cere o despărțire totală de necredință 1:40
64-0122 Privind la Isus 1:18
64-0125 Aprinde lumina 1:01
64-0126 Ce să facem cu acest Isus numit Cristosul? 1:03
64-0205 Dumnezeu este propriul său interpret 0:54
64-0207 Patriahul Abraham 1:04
64-0209 Numărătoarea inversă 1:16
64-0212 Când li s-au deschis ochii ei L-au cunoscut 1:16
64-0213 Atunci Isus a venit și a chemat 1:08
64-0215 Influențe 1:15
64-0216 Identificare 1:41
64-0304 Domnilor, am vrea să-L vedem pe Isus 1:08
64-0305 Perseverentul 1:30
64-0306 Unul mai mare ca Solomon este aici 1:25
64-0307 O mărturisire pe mare 1:24
64-0308 Însemnul 1:27
64-0311 Dumnezeu este identificat prin caracteristicile Lui 1:16
64-0313 Glasul semnului 1:21
64-0319 Chemându-L pe Isus pe scenă 1:14
64-0410 Semne scripturale ale timpului de sfârșit 1:29
64-0411 Amnezie sprituală 1:20
64-0412 O judecată la tribunal 1:48
64-0416 Când ochii lor au fost deschiși, ei L-au recunoscut 1:26
64-0614 dimineața Dezvăluirea lui Dumnezeu 2:55
64-0614 seara Ciudatul 1:33
64-0618 Prezența lui Dumnezeu nerecunoscută 1:23
64-0620 mic dejun Cine este Isus? 1:07
64-0621 Procesul 1:30
64-0629 Dumnezeul puternic dezvăluit înaintea noastră 1:29
64-0705 Capodopera 2:17
64-0705x Interviul sorei Bruce 0:06
64-0719 dimineața Sărbătoarea trâmbițelor 2:06
64-0719 seara Mergând dincolo de tabără 1:25
64-0726 dimineața Recunoscând ziua voastră și mesajul ei 2:14
64-0726 seara Cisterne sparte 1:32
64-0802 Casa viitoare a Mirelui ceresc și Mireasa pământească 3:36
64-0816 Dovedind Cuvântul Său 2:52
64-0823 dimineața Întrebări și Răspunsuri nr. 1 2:55
64-0823 seara Întrebări și Răspunsuri nr. 2 2:44
64-0830 dimineața Întrebări și Răspunsuri nr. 3 3:06
64-0830 seara Întrebări și Răspunsuri nr. 4 1:50
64-1212 Vremea secerișului 2:31
64-1221 De ce a trebuit să fie păstori? 2:39
64-1227 Cine ziceți că este acesta? 1:58
65-0117 Un paradox 1:34
65-0118 Sămânța de contradicție 1:17
65-0119 Dumnezeu care este bogat în îndurare 1:28
65-0120 Nu te bizui pe înțelepciunea ta 1:50
65-0124 Durerile nașterii 1:47
65-0125 În acestă zi această scriptură este împlintă 0:36
65-0206 Uși în ușă 1:50
65-0217 Un om fugind din prezența lui Dumnezeu 1:32
65-0218 Sămânța nu va fi moștenitoare cu pleava 1:33
65-0219 Astăzi această scriptură este împlintă 1:24
65-0220x Ceremonie de nuntă 0:22
65-0220 Locul de închinare ales de Dumnezeu 1:24
65-0221 dimineața Căsătorie și divorț 2:29
65-0221 seara Cine este acest Melchisedec? 1:53
65-0418 dimineața Este răsăritul Soarelui 2:25
65-0410 Pecetea paștelui 2:20
65-0418 seara Își schimbă Dumnezeu gândirea? 2:06
65-0424 Unul într-un milion 0:48
65-0427 Își schimbă Dumnezeu gândul? 1:28
65-0429 mic dejun Sămânța nu va fi moștenitoare cu pleava 1:03
65-0429 seara Alegerea unei Mirese 1:41
65-0527 Ultima vizită în Africa 1:50
65-0711 Rușinați 1:40
65-0718 dimineața Încercând să faci lui Dumnezeu un serviciu fără să fie voia lui Dumnezeu 2:07
65-0718 seara Hrană spirituală la vreme potrivită 1:29
65-0725 dimineața Unșii din timpul sfârșitului 3:08
65-0725 seara Ce este atracția de pe munte? 1:45
65-0801 dimineața Dumnezeul acestei epoci rele 2:43
65-0801 seara Evenimente clarificate prin profeție 1:52
65-0815 Și nu o știi 1:44
65-0822 seara Filtrul unui om cugetător 1:56
65-0829 Edenul satanei 1:23
65-0911 Puterea lui Dumnezeu de a transforma 2:17
65-0919 Sete 1:57
65-1031 seara Călăuzire, urmează-Mă 1:10
65-1121 Ce casă îmi veți zidi voi Mie? 0:27
65-1125 Unirea invizibilă a Miresei lui Isus Cristos 2:32
65-1126 Faptele sunt credința exprimată 2:09
65-1127 mic dejun Încercând să faci lui Dumnezeu un serviciu fără să fie voia Lui 2:30
65-1127 seara Am auzit dar acum văd 1:57
65-1128 dimineața Singurul loc de închinare rânduit de Dumnezeu 2:04
65-1128 seara Pe aripile unui porumbel alb ca zăpada 2:03
65-1204 Răpirea 1:42
65-1205 Lucruri care sunt să fie 2:03
65-1207 Conducere 1:59
65-1212 Împărtășirea 0:33
57-1208 Eu stau la ușă și bat 1:45
55-0807 mic dejun Mândrie 1:44
54-0722 Orice vă va spune El, faceți 1:16
64-0206 mic dejun Paradox 1:35
57-0308 Păstorul cel Bun al Oilor 1:38
62-0117 Presupunând 2:58
61-0426 Profetul Mica 1:37
56-0213 Viața ascunsă cu Cristos 1:45
58-0610 Puternicul Biruitor 1:45
59-0810 Reacția la acțiune 1:45
62-0123 Renunțând la tot 1:45
56-0801 Săgeata Eliberării 1:45
62-0407 Semnele venirii Lui 1:45
56-1125 Un Profet Care Roșește 1:45
62-0211 Unitate 1:45
58-1221 seara Unitatea Singurului Dumnezeu în Singura Biserică 1:45

Credința este esența

47-0412

Oakland California U.S.A.

 

E-1  Ei vor obține câteva dispozitive noi pentru înregistrare. Noi cu greu știm în fiecare seară unde noi vom fi. Aceasta este, eu cred-aproximativ  a treia mutare în ultimele patru seri. Și noi avem o altă mutare, eu cred că mâine seară. Și aceasta este ceea ce o face teribil de rău, doar un fel de mutare în jur din loc în loc, atunci voi cu greți veți... este doar ca un loc nou în fiecare seară și o face foarte greu. Eu mă încredințez că vreodată când eu mă voi întoarce din nou în Oakland, păi, poate noi vom putea obține ceva ca auditoriul de aici pentru o săptămână sau două. Aceasta este când noi putem să avem o adevărată trezire și o adevărată adunare. Nu credeți voi aceasta? Da, și eu cred că noi am putea. Acesta este doar programul nostru care a fost așa de neregulat. Păi, eu aș spune aceasta: noi suntem doar pentru o noapte sau două aici și apoi o sută de mile mai departe. Doar pe la timpul când noi obținem lucrul, oamenii așezați de unde ei pot să vadă mișcarea supranaturală a lui Dumnezeu, apoi sunt ei care închid adunarea, merg altundeva, două, trei, patru sute de mile mai departe și încep din nou și doar când oamenii ajung în stadiul de trezire, unde ei pot fi vindecați și multe lucruri pot fi făcute...

E-2  Și eu cred, după ce eu mă întorc înapoi acum din Canada, ei bine, înainte ca noi să mergem în Mexic sau oriunde, eu cred că noi vom pregăti locurile de trezire, și vom sta aproximativ o lună într-un loc, sau ceva în felul acesta, pentru ca noi să putem cu adevărat să aducem oamenii... Când ei pot să stea destul de mult până când unii dintre oamenii pentru care s-a rugat, vor începe să vină înăuntru cu rapoarte că sunt bine, făcând bine în felul acesta și mărturiile mergând... Ca în orașul meu, în Jeffersonville, Indiana. Păi, nu este nimic acolo. Vai, de îndată ce noi venim în oraș, sute de oameni se îngrămădesc de pretutindeni, pentru că ei au—ei sunt... voi sunteți așezați într-un singur loc; voi nu sunteți în mutare în felul acesta.

E-3  Și apoi, prieteni, sunt aproximativ șase luni, de când eu merg zi și noapte aproape. Astăzi eu am avut o zi minunată singur cu Dumnezeu. Nimeni nu a fost acolo decât doar Domnul și cu mine. Și eu sunt mult mai așezat când eu sunt singur. Acum eu mai am încă cinci adunări înainte ca eu să mă odihnesc: încă cinci adunări. Și apoi în luna Mai, voi lua o lună întreagă ca să merg în Munții Stâncoși, unde eu, singur, când voi într-un fel vă uitați... mie îmi place să fiu singur cu Dumnezeu. Aceasta este de ce eu îl găsesc pe El așa de scump mie. Apoi întorcându-mă, să încep în Canada...

E-4  Acum noi nu avem destul timp. La ce oră trebuie să închideți auditoriu? Unsprezece fix? Unsprezece fix, eu cred că ei au zis că este închiderea auditoriului. Și eu aș dori să vă vorbesc în seara aceasta, doar să iau puțin din timp și să învăț Cuvântul credinței, pentru ca voi să știți cum să vă apropiați de Dumnezeu. Există multe din aceste mari și adânci subiecte despre care oamenii pretind că ei știu multe. Și când aceasta vine la discuția finală, ei cunosc foarte puțin despre aceasta. Acum, aceasta este adevărat. Și noi vom afla câteva din acele lucruri în seara aceasta. Și apropo, poimâine seară la celălalt auditoriu, eu voi spune un mic fragment din povestea vieții mele; adică dacă voi veți vrea să auziți aceasta. Vreți să auziți aceasta? Să văd mâinile voastre. Asta-i bine. Ați anunțat unde este auditoriul ?

E-5  (Sfârșitul înregistrării. )... în care voi veți obține o idee rezonabilă, pentru că eu vreau ca voi să fiți vindecați. Pentru aceasta eu sunt aici. Acesta este un mare sacrificiu pentru mine ca să fiu aici, prieteni. Eu am o casă, o familie. Și eu sunt nou; eu sunt doar un prunc în lucrare. Sunt doar câteva luni de când darul de vindecare a venit la mine. Eu nu am... propria mea casă. Eu doar locuiesc într-o căsuță cu două camere într-un mic “L”. Soția mea aduce apă de undeva, aproape o jumătate de stradă de oraș, și apoi o scoate afară din casă din nou. Mi s-au oferit minunate case în diferite orașe unde ei îmi spun, “Îți voi construi o casă care valorează cinci mii de dolari, doar ți-o voi da ție. ”

E-6  Prieteni, nu e vorba de bani la mine. Mi-aș fi dorit ca niciodată să trebuiască măcar să mă gândesc despre aceasta. Și acesta este motivul pentru care mulți dintre voi trimit, voi îmi oferiți darurile voastre ; eu nu le accept. Pentru că nu sunt banii voștri ; eu vreau încrederea voastră. Eu sunt aici pentru vindecarea voastră.

E-7  Și precum eu vorbeam despre mica casă, soție și doi copii, mie mi-ar place să fiu cu ei în seara aceasta. Doar pe acum, este unsprezece fix în care micuța credincioasă pe genunchii ei se roagă pentru mine acum. Ea știe că este aproximativ timpul să începem serviciul. Încântătoarea mamă, ea se roagă pentru mine. Micuțul băiețaș, care mama lui a murit când el era doar de doi ani, el se roagă pentru mine. Și cumva când eu vin la amvon, eu doar simt că rugăciunile lor vor fi răspunse. Și eu știu că El este aproape. Voi nu știți cum eu aș dori să-i văd pe ei în seara acaesta. Când eu i-am lăsat pe ei la avion, venind cu câteva luni în urmă, ei îmi țineau haina și plângeau. Doctorul din biserica mea mi-a spus că eu nu voi mai trăi decât un an : a pus la calcul că eu voi cădea într-o seară cu atac de inimă la amvon. Și micuțului meu băiețaș îi este teamă de aceasta și doar el plânge spunând, “ Tăticule, nu te duce. ”

E-8  Dar există ceva care cheamă către cei bolnavi și suferinzi. Și prieteni, eu doar pot să vă ajut dacă voi puteți să mă credeți. Aceea este singura cale în care eu pot să fac ceva pentru voi. Și mie mi-ar place să fiu acolo în seara aceasta. Voi nu știți cum mie mi-ar place... Mulți dintre voi știți cum este să fii departe de casă, nu-i așa ? Eu zic că aceasta este doar o mică colibă. Dar nu e necesar de o casă mare ca să faci un cămin. Este atmosfera de dinăuntru care face un cămin. Și eu sunt mulțumitor pentru o casă. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și să vă rugați pentru mine și eu vă voi spune mai multe despre aceasta poimâine seară.

E-9  Și acum, în seara aceasta, prieteni, dacă voi vreți, țineți pe micuții tovarăși pe cât de răbdători voi puteți, și voi fiți la fel. Și dați-mi toată atenția voastră doar pentru câteva momente. Și eu voi încerca să vă explic, cel mai bine din ce știu, motivul pentru care eu sunt aici în seara aceasta și cum voi trebuie să vă apropiați de Dumnezeu ca să vă primiți vindecarea. Eu am suferit mult, și eu știu ce înseamnă să fi bolnav. Și eu vreau să vă ajut. Și eu pot dacă voi doar veți crede. Eu aș dori să iau această oportunitate, doar acum... eu am așa de multe lucruri în minte, și obosit și istovit. Dar eu vreau să mulțumesc slujitorului ; eu doar i-am uitat numele, care ne-a lăsat să avem acest auditoriu în această seară, eu cred, cedând servicile lui : Reverendul Jack Walker. Dacă el este în audiență, fratele Walker, fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze fratele meu pe tine și a ta... să te facă... (Sfârșitul înregistrării. ).

E-10  ... Tată noi suntem așa de mulțumitori pentru aceasta, o altă oportunitate în seara aceasta să stau înaintea poporului Tău minunat ca să le vorbesc de ziua și ceasul în care noi trăim, tocmai înaintea venirii Fiului Tău iubit ca să-și ia o Biserică, să cheme afară un popor care a fost spălat cu Sânge, născut din nou și care este pregătit ca să meargă să întâlnească un Dumnezeu sfânt : o punte pentru ei prin Sângele sfântului Cristos al lui Dumnezeu. Binecuvântează-ne în seara aceasta așa cum noi așteptăm Prezența Ta Divină. Și fie ca Îngerul pe care Tu l-ai trimis în acea seară în cameră să vorbească slujitorului Tău și motivul de a fi aici în seara aceasta, fie ca El să stea la amvon lângă servul Tău umil în seara aceasta și să confirme fiecare cuvânt care este spus. Și fie ca mari semne și minuni să urmeze. Binecuvântează pe slujitor. Tată, pe fratele Walker, care ne-a cedat auditoriul în seara aceasta. El și ai lui, fie ca ei să fie binecuvântați. Fă-l victorios în slujba Ta, o ramură roditoare. Și fie ca el să aibă multe trofee ca să le așeze la picioarele Tăle în acea zi mare. Binecuvântează pe slujitorul care a binecuvântat acest program de aici din acest oraș, pe fratele Moss, pe toți ceilalți slujitori, pe colaboratori. O, Dumnezeule, fie ca bisericile lor să fie flăcări de foc, mărturii pentru slava lui Dumnezeu în aceste ultime zile rele în care noi trăim, în umbrele doar de dinaintea venirii Celui drept. O, vorbește în seara aceasta, Tată, într-un fel măreț către oameni. Și fie ca să existe credință și fie ca Duhul Sfânt să-și încline aripile peste acest auditoriu în seara aceasta. Și fie ca virtutea să intre înăuntru într-un așa fel pentru ca multe, multe vindecări mari miraculoase să fie făcute, pentru ca faima Lui să fie răspândită prin toate regiunile în susul și în josul acestei coaste de vest a acestei emisfere. Căci noi cerem aceasta în Numele Lui și pentru slava Lui. Amin.

E-11  Acum, prieteni, după cum eu zic, noi suntem mutați de așa de multe ori. Eu cred că mulți dintre voi de aici nici măcar nu ați auzit cum darul Divin de vindecare vine. Dar singurul lucru pe care eu vreau ca voi să-l faceți în seara aceasta este ca să mă credeți. Dacă voi veți crede, veți vedea slava lui Dumnezeu ; eu sunt sigur. Succesul nu a fost după cum eu am sperat că acesta va fi în ultimele câteva seri, deși infirmii, chinuiții, surzii, muții, șchiopii... Dar aceasta este foarte lent, pare să fie, de când noi am atins coasta de vest. Fratele Charles Fuller vorbea cu mine când noi eram jos în Long Beach și el mi-a spus, a spus, “ Frate Branham, ” a spus, “ motivul, ” a zis, “ această coastă de aici are totul sub numele vindecării Divine. ” A spus, “ Ei au închinători ai Flăcării Albastre, închinători ai Tatălui Divin și toți, totul sub numele vindecării Divine. ” A spus, “ Acesta este un așa obstacol. ” Ei bine, aceea... Aceasta poate fi așa, prieteni ; eu nu știu ; dar aceasta nu neutralizează puterea lui Dumnezeu de a vindeca.

E-12  (Sfârșitul înregistrării)... de închinare și Vindecătorul Divin. Și acum, nici un om nu poate face o minune în Numele Lui care vorbește ușor de El. Aceasta este ceea ce El a spus. Și dacă cineva vindecă oamenii, eu sunt mulțumitor pentru aceasta. Dar cu sinceritate cred din toată inima mea, precum noi intrăm în subiect în seara aceasta, că voi poate, dacă Dumnezeu doar ne va ajuta, că voi veți înțelege viziunea și veți vedea cu adevărat ziua și timpul în care noi trăim. Atunci voi veți înțelege și veți crede.

E-13  Fie ca Dumnezeu să ne ajute, după cum eu voi citi câteva Scripturi acum. În cartea Evreilor, capitolul 11, noi vom începe și vom citi primele trei versete. Ascultați foarte aproape, pentru că cuvintele mele sunt doar cuvintele unui muritor. Ele vor eșua. Dar Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va eșua. Acesta este întotdeauna adevărat.

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.

Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie.

Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat El mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește El încă, măcar că este mort.

E-14  În regulă. Acum eu cred că se poate puțin mai bine : un fel din cauzele unei destinderi de la... În regulă. Acum, eu aș dori să-mi scot textul din versetul al treilea mai degrabă și cel puțin una din ultimele aspecte, “ Dumnezeu declarând darurile Lui. ” Și acum, pentru subiectul meu, acesta este găsit în primul capitol, primul verset mai degrabă (Scuzați-mă. ), primul verset, “Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. ”

E-15   Această zi în care noi trăim, este o astfel de zi a unei păci instabile și liniște instabilă pretutindeni. Oamenii aleargă încoace și încolo căutând indiferent ce ar putea ei găsi. Cei mai mulți pot găsi să urmeze ceva. Nu contează de ceea ce ei învață sau gândesc, cineva îi va asculta. Și aceasta este ziua de care au vorbit prorocii. Oamenilor, când le este foame, vor mânca de oriunde. Dacă copiii și oamenii înfometează, ei vor mânca dintr-o ladă de gunoi, care odată mâncau la o masă frumoasă. Dar dacă lor le este foame, ei vor mânca de undeva. Și eu cred că adevărați slujitori sinceri ai Evangheliei s-ar cuveni să fie sus, s-ar cuveni să dea oamenilor lucrurile corecte : carne la timp cuvenit.

E-16  Acum, acest subiect al meu de... după cum eu v-am mărturisit că eu nu sunt un predicator, eu doar am darul vindecării Divine, ceea ce eu cu umilință spun, acesta vine de la Dumnezeu. Eu nu am avut nimic de a face cu acesta venind. Eu am fost predestinat de Dumnezeu cu ani și ani în urmă. Eu nu am avut nimic de a face... (Loc liber pe bandă. )... pământul care la adus. (Sfârșitul înregistrării. )

E-17  Aceasta este cheia dominantă către Scripturi. Credința, cel care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este și un Răsplătitor al celor care Îl caută cu sârguință. Fără credință, este imposibil să-i placi lui Dumnezeu. Această lume a fost făcută prin credință. Lucrurile au fost aduse în existență prin credință. Dumnezeu doar văzuse acea picătură de rouă atârnând afară acolo în aer, sau cum voi vreți să o numiți și El doar a vorbit, și a spus, “ Să fie lumină. ” Și a fost lumină. Și apoi El a făcut pământul și la uscat și așa mai departe. Aceasta a fost totul făcut printr-un act al credinței lui Dumnezeu. Întreaga lume a fost făcută prin credință. Voi sunteți aici în seara aceasta prin credință. Mulți dintre voi ați spus patronului că voi vă veți întoarce mâine la lucru. Cum știți voi că vă veți întoarce ?  Voi ați spus soției voastre, “Mă voi întoarce acasă după serviciu. ” Cum știți voi că vă veți întoarce ? Voi i-ați spus persoanei că poate să vină, unui taxi ca să vă ia la unsprezece fix. Cum știți voi că el va fi aici ? Voi puteți fi în veșnicie înainte de unsprezece fix în seara aceasta. Vedeți ? Dar totul este prin credință. Totul este prin credință.

E-18  Acum, așa de mulți oameni vorbesc de acest subiect, credința și cunosc așa de puțin despre aceasta. Acum, ascultați, prieteni ; eu vă iubesc și eu vreau ca voi să vedeți aceasta. Sunt așa de mulți oameni care vorbesc de credință, dar nu cunosc nici un principiu al credinței. Acum, voi sunteți împreună, și poate noi niciodată nu ne vom mai întâlni din nou de această parte a eternității. Dar eu... Dacă eu aș fi avut un loc unde noi am fi putut fi împreună și eu aș fi putut treptat să aduc lucrul unde voi ați putea să vedeți mai clar decât ceea ce vedeți acum, pentru că mulți dintre voi veți crede... Și probabil mulți dintre voi veți avea o impresie greșită despre mine în seara aceasta. Când eu fac tot posibilul să aduc aceasta vouă și voi veți crede că este o înălțare de sine. Dar nu este, dragii mei prieteni. Este pentru binele vostru dacă eu pot doar să vă aduc să înțelegeți ce Dumnezeu a făcut pentru voi.

E-19  Acum, mulți oameni vin prin linie și ei zic, “O, eu am credință ca să fiu vindecat. ” Și prieteni, când ei trec, eu știu că ei nu au destulă credință să înlăture o durere de dinte. Aceasta este corect. Și unii din ei venind cu cancer zicând, “Eu am credință să fiu vindecat,” ei nu au credință. Lecția mea de Scriptură în seara aceasta a spus,  “Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. ” Vedeți aceasta este o substanță. Aceasta este ceva direct, ceva pe care voi cu adevărat aveți, nu ceva pe care voi vă imaginați, ceva ce voi credeți că aveți; dar acesta este un act direct pozitiv pe care îl aveți. Înțelegeți ce vreau să spun?

E-20   Acum, aici nu cu mult timp în urmă... eu vă voi spune o povestioară a cuiva care a venit pentru ca voi să puteți înțelege ce este credința. Credința este un dar în sine. Voi puteți avea o parte din aceasta, dar există un dar al credinței. Întocmai ca voi oamenii care ung bolnavii și se roagă pentru ei și voi aveți un rezultat. Acela nu este un dar de vindecare ; aceea este o parte din credință. Dar acela nu este un dar direct de vindecare ; pentru că există doar un singur dar direct de vindecare ; există doar un singur dar direct de credință ; există doar un singur dar direct de minuni și așa mai departe. S-a scris în Scriptură că apostolii l-au avut. Și ei au făcut lucruri mari... Filip și toți dintre ei... dar acela a fost un dar de vindecare.

E-21  Ca atunci când noi plecăm din oraș, după cum mulți oameni zic... eu am observat în unele locuri după ce eu am plecat de la ei, poate cincisprezece sau douăzeci zic, “Domnul mi-a dat darul de vindecare. ” Ei bine, Dumnezeu să binecuvânteze inimile lor. Eu aș fi dorit să fi putut. Eu v-aș fi avut pe fiecare trecând în josul acestei linii, aici în seara aceasta. Și aș spune că nu ar fi existat nici o persoană bolnavă rămasă în Oakland în câteva săptămâni de acum. Aceasta este corect. Dar nu este la mine ca să dau. Este... (Sfârșitul înregistrării. )

E-22  “ Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. “ Haideți să luăm această parte din Scriptură, “încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. ” Există trei lucruri : nădejdea, dragostea și credința. Este aceasta corect ? Acum, nădejdea este un element ; credința este un alt element ; și dragostea este un alt element. Dragostea este iubire. Eu am văzut mulți oameni venind, oameni încântători, adevărați Creștini, dar care nu au avut destulă credință ca să fie vindecați și vreun păcătos trecând și având credință ca să fie vindecat. Vedeți ? Acesta este un alt element cu totul. Aceasta nu este cât de bine voi îl slujiți pe Dumnezeu ; este un element pe care voi îl posedați voi înșivă. Acum, eu vreau ca voi să înțelegeți aceasta pentru că este pentru binele vostru.

E-23  Aici cu câteva săptămâni în urmă, cu câteva luni în urmă a fost, eu eram acasă doar pentru câteva seri. Și acolo au fost aproximativ trei sute de oameni care se adunaseră în casă și în jurul curții în acea zi și pe la două fix dimineața, soția mea m-a dus la culcare. Și în timp ce eu ședeam de-a lungul patului, vai, aveam cârcei la picioare și mă dureau... Eu stăteam jos acolo și eu am auzit o mașină mergând afară în față. Și eu am spus, “O, vai, vine cineva. ” Și ea a spus, “Păi, ascultă, eu mă voi duce la ușă. ” Și în timp ce ea mergea către ușă, am mers să dorm. Și eu am putut să aud pe cineva spunând, “Păi, bebelușul este bolnav de mult timp. ” Și un bebeluș plângea până ce acesta părea ca nici măcar nu ar fi om, ceva cum voi ați citit în cărticica mea, “Viziunea Cerească?” ... Câți ați citit-o din audiență, să văd, “Viziunea Cerească?” Vedeți, ceva în acea ordine. Acel micuț era în vârstă de aproximativ opt, zece săptămâni. Și el nu se oprea din plâns. Și mama a spus, “Păi, eu am... noi am călătorit toată ziua și toată noaptea ca să ajungem aici” A spus, “Noi am văzut unde el-Fratele Branham urma să fie acasă și noi l-am adus pe bebeluș. ”

E-24  Vai, micuțul, eu nu am putut să dorm. Și eu mers afară acolo și m-am rugat pentru bebeluș. Și m-am așezat jos și acolo pe scaun doar un moment, vorbeam cu mama. Ei veneau de sus din nordul lui Ohio. Și în timp ce noi ședeam acolo, prieteni, micuțul a încetat să plângă. Acesta plânsese o zi și o noapte deja. O, aceasta valorează mai mult pentru mine decât toți banii din lume. Și acolo, eu m-am uitat și mama a început să plângă, lacrimi mari căzând pe micuța pătură, tatăl șezând acolo cu o pereche de salopete pe el, probabil cheltuind o bună parte din bani ca să vină și să-și pună brațul în jurul meu și să spună, “Te iubesc, frate Branham. ” Vai, unele din cele mai bune inimi care vreodată au bătut era sub o cămașă albastră. Aceasta este corect.

E-25  Aceasta nu este în felul în care voi vă îmbrăcați ; este înăuntrul vostru. (Aceasta este corect. ) Și acolo, eu am știut că el a spus serios aceea. Aceea nu a fost ipocrizie. El a spus aceasta din inima lui ; el m-a iubit. Și m-am uitat la bebeluș, și la mamă, când am mers în cealaltă cameră ea era... (Loc liber pe bandă. ) doar ne zâmbea nouă. Și, prieteni, aceasta valorează fiecare părticică din aceasta, nu-i așa ? Aceasta este corect. Aceasta valorează totul din aceasta. Și apoi ei au spus... Soția mea a spus, “Păi, eu vă voi face cafea sau ceva dacă voi doriți. ” Și ei au spus, “Păi, noi doar vom aștepta puțin timp. ” Și soția mea a spus, “Ei bine, acum... ”  “Eu vă voi spune ceva, ” am spus eu, “ Eu mă voi întinde pe acest scaun și tu lasă ca mama și el să meargă la pat și să doarmă puțin. ”

E-26  Și noi i-am pus pe ei într-un pat și eu ședeam într-un scaun ca să încerc să mă odihnesc până la zorii zilei. Și atunci doar o altă mașină a mers și un tânăr a venit la ușă. Și el a spus, “Fratele Branham?” Eu am spus, “Da. ” Eu încercam să mă trezesc. El a spus, “Știu că ești foarte somnoros. ” Eu am spus, “Da. ” A spus, el mi-a spus, „Eu sunt din Marengo, Indiana. ” El a spus, “Surioara mea este pe moarte cu apendicită; ea urmează să fie operată în această dimineață. ” A spus, “Vrei să vii la ea?” Ei bine aceea... (Loc liber pe bandă. )... și în vechiul meu Ford rablă, care mă aștepta la Huston, eu... acolo era... eu auzisem o mașină explodând și eu știam că eram pe partea greșită a drumului doar că nu mă puteam trezi. Vedeți ? Eu am șezut acolo cinsprezece zile și nopți rugându-mă pentru oamenii bolnavi și văzând lucruri minunate. Dar, o, vai, prieteni, dacă viața mea va fi scurtă, poate altcineva să stea din cauza plecării mele.

E-27  Și acest om a spus, tânăr om, a spus, “Sora mea cea mică... ” El mi-a spus că el aparținea unei biserici. Eu nu voi spune numele aici, pentru că nu este indicat ; și eu nu critic religia nimănui. Și oricum, această biserică este dușmanul meu de frunte. Ei pretind că nu există un astfel de lucru ca vindecarea Divină și așa mai departe. Și eu am fost la biserica mea, biserica baptistă din Milltown, unde eu am mers să țin o trezire. Mulți dintre voi ați văzut în cărticica numită, “Isus Cristos, Același, Ieri, Azi și în Veci. ” O fată de acolo care cântărea patruzeci și șapte de livre, în vârstă de două zeci și șapte de ani, cu numele de Georgie Carter cu meningită; și ea aparținea la aceeași biserică. Și ea a spus că oamenii prin vecinătate, a spus, “Haide-ți să... ” Ea stătuse culcat de nouă ani și șase luni. Și au spus, “Ea să se facă bine și noi vom crede aceasta. ” Dar, prietenii mei, ea este cea care cântă la pian pentru mine în biserica baptistă din Milltown în seara aceasta. Dar cred ei? Nu, nici măcar dacă unul ar învia din morți, ei nu vor crede în aceasta.

E-28  Și apropo, un om care zăcea la morgă, declarat mort de trei doctori, când am mers unde el era... El conduce o locomotivă în Pennsylvania în seara aceasta și totuși ei nu cred. Aceasta este adevărat. Aceasta este adevărat. Ei nu vor să creadă. Ceasul a sosit când ochii oamenilor sunt așa de orbi cu grijile lumii și alte griji, până ce ei nu-l văd nici chiar pe Dumnezeu. El este chiar în mijlocul lor de multe ori și ei trec după cum a fost în zilele lui Cristos și ei nu au reușit să-l vadă.

E-29   Și acum, această doamnă—sau acest bărbat, mai degrabă, el a spus, „Vrei să mergi?” Eu am spus, “Da, domnule. ” El a spus, “Poate, eu mai bine te duc. ” Eu am spus, “Nu, eu voi încerca să stau treaz. ” Și soția a început să plângă ; ea a spus, “Acum, dragă, tu vei adormi undeva. ” Eu am spus, “Nu, eu voi fi în regulă, dragă. ” Și m-am urcat în vechea mea mașină și am început să mă târăsc în jos. Eu am spus, “Eu îl voi urmări. ” Mergând în jos eu îmi ciupeam-și îmi mușcam degetele și luam salivă și îmi ștergeam ochii și orice altceva, încercând să mă țin treaz. Știu că sună neigienic, dar eu făceam orice ca să încerc să ajung la copil.

E-30   Și noi am condus aproximativ opt mile printr-un drum vechi sus în districtul rural și acolo zăcea o tânără fată ceva de aproximativ, șaptesprezece sau optsprezece ani. Și ea zăcea acolo într-o stare teribilă. Când eu am mers în cameră, ea era cu adevărat emoționată și ea a spus, “O, și dumneavoastră sunteți Fratele Branham?” Ea a spus... Eu am spus, “Crezi tu, soră?” Ea a spus, “O, da, eu cred. ” A spus, “Eu cred. ” A spus, “Mie nu-mi pasă ce biserica mea zice. ” Ea aparținea la aceeași biserică la care această Georgie Carter aparținea. A spus, “Mie nu-mi pasă ce biserica mea zice. Eu cred. Eu cred. ” Și astfel, bărbatul, tatăl a venit, m-a întâlnit și a dat mâna cu mine. Și el m-a dus în jurul patului. El a spus, “Domnule,” a spus, “ea urmează să fie operată în această dimineață. ” Și a spus, “Ea este... Nouă ne este teamă că ea nu poate să facă călătoria. ” A spus, “Noi trebuie să o ducem până la New Albany, Indiana. ” Aceea era aproximativ aproape patruzeci de mile până la primul spital. Și ea avea aproximativ opt mile prin rural, doar, o, vai, doar un rând de gard venind în jos ca acela unde o căruță ar merge aproape ca să vină în jos. Și ei bine, eu am asistat și am ajutat în operații și...

E-31  (Loc liber pe bandă. )... și a fost... eu știam că acea copilă nu putea să meargă la spital. Ea ar fi murit înainte ca să ajungă acolo. Ar putea să fie doctori care sunt prezenți acum, de obicei sunt doctori care vin să asculte serviciul. Și pe o parte ea era umflată și roșie, apendicele era spart și era gata să erupă oricând. Acum, de multe ori eu am mers înăuntru cu doctorul Adair, doctorul din orașul nostru, cel care vine în biserica mea. Și când au avut operația și au tăiat- incizia deschisă. Și când a erupt pe masă câteodată scoțând și spălând și ținând de la peritonită, și tăind într-o formă de V și punând un tub acolo ca să se scurgă. Câteodată ei să făceau bine. Dar acel copil nu putea... Acel apendice ar fi erupt și ea avea treizeci de mile sau mai mult de șofat. Și ea ar fi murit înainte ca să ajungă acolo.

E-32  Acum, prieteni, fata se uita la mine, și ea a spus, “O, Frate Branham, crezi tu că eu voi trăi ?” Și eu am spus, “Eu cred că tu vei trăi. ” Dar ea a spus... Eu am spus, “Acum, tu crezi?” Ea a spus, “O, da, da, eu cred. Sigur, mie nu-mi pasă ce biserica mea zice. Eu cred. Georgie Carter s-a făcut bine. ”  A spus, “Și eu mă voi face bine. Îmi este frică de operație,” (Vedeți ?) tocmai în felul acela. Unii dintre vecini se adunaseră înăuntru.

E-33  Acum, uitați, aici este unde eu vreau să vă aduc pe voi oamenilor la aceasta. Fata s-a gândit că ea a crezut întocmai ca mulți dintre voi care vin în această linie în seara aceasta. Voi vă gândiți că voi credeți, dar ea nu a crezut. Acum, multe dintre voi aveți probleme femeiești și poate că este altceva - poate un ulcer de stomac. Și voi trebuie să vă luați... Voi puteți să aveți puțin timp. Dar aceea fată, aceea trebuia să fie o urgență. Viața ei era în risc. Ceva trebuia să fie făcut. Și eu am spus, “Soră, eu nu vreau ca să-ți rănesc sentimentele, dar tu nu crezi. ” Acum aceasta este în tocmai cum fratele zice aici, când voi aveți... nu contează unde voi sunteți în clădire... eu nu spun aceasta, prieteni, să nu uitați, eu vă spun vouă aceasta doar pentru binele vostru. Nu sunt eu, ci Dumnezeu. Eu știu când voi aveți... eu o simt. Chiar dacă voi sunteți în spatele meu, unde voi sunteți... întocmai ca unul în seara trecută care ședea... eu am știut aceasta tot timpul. Și astfel aceasta este între Dumnezeu și om. Înțelegeți? Eu nu pot să ajut. Ele împiedică oamenii. De multe ori lucrurile care sunt ascunse.

E-34  Și atunci, aceasta fată, ea a spus, “O, eu cred, eu cred, Frate Branham. ” Păi, ea s-a gândit că ea credea. Acum, uitați-vă, ea a avut speranță. Dar credința este substanța lucrurilor nădăjduite, evidența lucrurilor nevăzute. Înțelegeți ce eu vreau să spun? Acum, eu am spus, “Soră, un caz obișnuit, “ eu am spus, “eu aș putea avea puțin timp și să te las să ai timp, poate ca să iei acea credință multă și să mergi afară cu aceasta. Dar tu trebuie să ai atenție urgentă, chiar acum. Pentru că eu voi fi sincer cu tine. Tu nu vei trăi ca să vezi spitalul. ” Acum, părinții nu au apreciat aceasta foarte mult la acel timp. Dar eu mai degrabă aș fi cinstit cu voi, să vă spun adevărul... Nu ați prefera voi mai degrabă ca să fiu sincer cu voi ? Și nu uitați prieteni, eu nu mă lupt cu carnea și sângele ; este puterea spirituală. Eu trebuie să fiu sincer înaintea Dumnezeului mare. Vedeți ? Și pentru că eu îmi dau seama de pericolul din propria mea viață și nu doar de a mea, ci și de a voastră. Și astfel ea a spus că ea va—a crezut, dar ea nu a crezut. “Ei bine,” eu am spus, “acum, uite. ” Acum, eu vreau ca voi să observați aceasta, și eu vreau ca voi să fiți cu adevărat atenți acum, și voi să luați fiecare cuvânt pentru ca voi să-l puteți diviza, a ceva micuț pe care Dumnezeu a permis acolo. Și eu voi vedea dacă voi aveți credință. Eu am spus, “ Soră, tu nu ai credință. ” Ea a spus, “O, Reverend Branham, eu am credință să cred orice. ”

E-35  (Sfârșitul înregistrării. )... Dacă voi aveți credință, eu vreau să vă întreb și să vă arăt mai degrabă, că voi nu aveți credință. Acum, ascultați și captați fiecare cuvânt din aceasta. Atârnând în cameră dintr-un sfeșnic, era un șnur și la capătul șnurului era o brățară mică și aceasta avea... Aceasta era o brățară albă cu micuțe garnituri roșii în aceasta, cu care un copil probabil se juca cu aceasta, voi știți, legănând aceasta în cameră. Poate unii dintre voi aveți proprii voștri prunci ca să fie liniștiți în acel fel, legănând ceva în jur în felul acela să vă jucați cu acesta, pentru ca să-i amuzați.

E-36  Și eu am văzut acea mică brățară atârnând în jos. Aceasta era... Eu am spus tinerei; eu am spus, “Cât de departe ești tu de acea brățară?” Ea a spus, “Prob- aproximativ cincisprezece picioare. ” Eu am spus, “Acum, voi toți ceilalți adulți de aici, voi toți, doar întorceți-vă spatele chiar în jurul meu. ” Eu am spus, “Acum, nu urmează nimic să fie făcut ca să rănească pe cineva. Eu doar trebuie să vorbesc cu aceasta fată, pentru că ea trebuie să capteze idea acum. ” Și acesta este motivul pentru care eu intru în aceste lucruri cu voi în seara aceasta. Noi mai avem două seri și ceva trebuie să fie făcut. Înțelegeți ? Acum, eu nu vreau ca voi să plecați și să spuneți ceva greșit despre aceasta, pentru că voi se poate să trebuiască să răspundeți la judecată pentru aceasta. Și astfel eu am spus, “Ceva trebuie să fie făcut urgent. ” Și eu am spus, “Acum, voi părinții, întoarceți-vă cu spatele. ” Și unii dintre vecini ședeau cu ea și ei toți s-au întors cu spatele la mine ,și-au întors scaunele lor în jur. Eu am spus tinerei doamne ; Eu am spus, “Acum, tu îmi spui că ai credință să crezi toate lucrurile. ” Ea a spus, “ Eu am, domnule. ” “Cât timp este de când ai mâncat?” Și ea a spus, “Aproximativ trei zile,”  a spus, “nu pot nici măcar să țin apa în stomac. ” Și voi știți ce este apendicele și febra la ea de asemenea.

E-37  Și eu am spus, “Acum, dacă tu crezi cu toată inima ta ,tu să-mi dovedești mie acum că tu ai credință... acum, tu uită-te chiar direct la acea brățară,” și aceasta atârna acolo în spațiu, “și tu să faci acea brățară să se legene în jur și în jur în cameră. Apoi tu să o faci să se legene în spate și înainte în cameră și apoi să o oprești și eu te voi crede că tu ai credință. ” Ea a spus, “O, Frate Branham,” a spus, “vai, de ce îmi ceri ceva în felul acesta?” Eu am spus, “Am vrut să văd dacă tu ai credință. ” Eu am spus, “Isus a spus, ‘Totul este posibil, dacă crezi. ’”

E-38  Acum, aceea este doar credință pură, prieteni. Magicienii o folosesc de multe ori ca să facă jocuri și așa mai departe, explodează sticle și lucruri. Aceasta se va întâmpla dacă voi credeți. Dar eu încerc să întemeiez gândirea pe credință astfel că voi să știți despre ce eu vorbesc. Și eu vreau ca voi să ședeți calmi acum pentru ca voi să captați aceasta. Treziți-vă pe voi, și când eu termin cu aceasta voi veți ști tot despre ce este vorba.

E-39  Apoi ea a spus, „Păi, Frate Branham, nimeni nu ar putea face aceasta. ” Eu am spus, “O, da, oricine poate care crede. ”  Și ea a spus, “Păi, eu nu cred că cineva ar putea face aceasta. ” Eu am spus, “Eu am crezut că tu spui că tu crezi toate lucrurile. ” Vedeți cum ea a fost prinsă chiar acolo. Eu am spus, “Tu ai spus că, crezi toate lucrurile. Eu vreau ca tu să dovedești aceasta. ” Și ea a spus, „Eu nu cred că există cineva care poate face aceasta; aceasta este fizic, Frate Branham. ” Ea a spus, “Poți să o faci?” Eu am spus, “Da, domnișoară. ” Și ea a spus, “Păi, pot să o văd făcută?” Eu am spus, “Dacă tu vrei. ” Și ea a spus, “Da, vreau. ”

E-40  Atunci desigur, punându-mi mintea la aceasta și având-o pe ea să urmărească aceasta nu eu. După cum de multe ori într-o adunare, eu voi lua pe orice copil care se uită cruciș în această adunare, voi îl aduceți sus aici fără nici măcar o rugăciune pentru aceasta și doar mă lăsați să privesc la acesta direct în ochi în felul acesta, eu voi face ochii lui să fie drepți. Dar când eu îmi întorc capul... (Sfârșitul înregistrării. )

E-41  Și eu am folosit aceasta pentru o exemplificare. Ea a mers înapoi, ea a crezut că nu va ajunge înapoi prin linie, luând două sau trei zile înainte ca ea să se întoarcă. Dar când ea a venit de acea dată, ea a spus, “Frate Branham, tu mi-ai spus să mă întorc înapoi în linie. ” Acolo erau sute de oameni îngrămădindu-se peste tot, stând în picioare în... devreme dimineață, venind uzi până la piele înăuntru de afară de acolo, venind înăuntru pentru rugăciune. Și atunci când Dumnezeu a vindecat ochii ei, ambii ochi venind drept, iar ea era normală, a mers afară bucurându-se. Înțelegeți ? Aceea este diferența de credința voastră și credința lui Dumnezeu...

E-42  Acum, atunci desigur, fixându-mi ochii la acea brățară, ceea ce și voi puteți, dacă voi nu vă îndoiți în inima voastră și aceasta a început să se miște în jur. Și apoi aceasta s-a mișcat înapoi și înainte, în jur, în cruciș și s-a oprit. Ea a spus, “Frate Branham, “ ea a spus, “aceasta este spiritism. ” Eu am spus, “M-am gândit că poate tu spui ceva în felul acesta. ” Vai, nu este ciudat cum oamenii care susțin că ei îl cunosc pe Dumnezeu și cunosc așa de puțin despre El. Nu este aceasta corect?  Ea a spus, “Știi, noi aparținem la Biserica lui Cristos. ” Scuzați-mă, eu nu am vrut să spun aceasta. Scuzați-mă, oameni ai Bisericii lui Cristos, eu nu am vrut să spun aceasta. Vedeți ? Oricum a spus, “Noi vorbim unde Biblia vorbește și tăcem unde Biblia tace. ” Știți, voi aveți acea lozincă. Eu am întrebat aceea de câteva ori. Eu am spus, “În regulă. ” Ea a spus, “Nu există nici un astfel de lucru care poate fi arătat în Biblie de ceva în felul acesta. ” Eu am spus, “Cu siguranță, aceasta este în Biblie. ”  Și ea a spus, “Păi, eu niciodată... eu nu cred aceasta. ” “În regulă,” eu am spus, “tu nu crezi aceasta? ” Ea a spus, “Nu, să-mi arăți unde este aceasta în Biblie. ”

E-43  Eu am spus, “Într-o zi Isus a trecut pe lângă un pom, El a vrut să găsească ceva roade în acesta. Nu era nici un fruct în acesta. El l-a blestemat și pomul a început să se usuce. Și când ei au trecut pe la amiază, pomul era uscat la pământ. Petru observase și spuse cât de repede pomul se uscase. El a spus, ‘Dacă voi veți zice în inima voastră ca acest pom să se zmulgă  și să se arunce în mare și nu vă îndoiți, acesta vă va asculta. ’” A spus El aceasta ?  Și eu am spus, “El a spus, ‘Dacă veți spune acestui munte, ‘Mută-te,’ și nu vă îndoiți în inima voastră, curând aceasta se va întâmpla. ’” A spus El aceasta? Cu siguranță că el a spus. Eu am spus, “Eu îl cunosc pe pastorul tău necredincios, încercând să-și justifice necredința lui, a spus că era un munte de păcat. Eu am mers la școală însumi. El a îngenunchiat lângă Muntele Măslinilor. Era Muntele Măslinilor. Dacă tu ai spune în inima ta ca acesta să se mute și nu te îndoiești de aceasta... ” Eu am spus, “Cu cât mai multă credință?” Și El a spus, “Dacă ați avea credință cât un bob de muștar... ” Eu am spus, “ Acum, dacă credința unui bob șe muștar ar muta acel munte, cu cât mai mult, mai puțină credință ar trebui tu să ai ca să miști acea brățară ? ”

E-44   Înțelegeți ce vreau eu să spun ? Acum, de multe ori eu m-am întrebat de ce a spus El bob de muștar ? Bobul de muștar este cel mai mic dintre toate boabele. Aceasta este corect. Dar nu există nimic care se va amesteca cu bobul de muștar. Acesta este tot muștar. Voi nu-l puteți amesteca cu varză furajeră sau nimic și să-l faceți să crească. Acesta este tot muștar. Dacă voi aveți acea credință multă, toată credința, nu amestecată cu altceva, cereți ce voi vreți ; vă va fi dat. Dar nu poate fi șovăire ; acesta trebuie să fie muștar autentic, dacă voi știți despre ce eu vorbesc. În regulă și eu am spus, “Cu cât mai multă ar lua aceasta? ” “ Păi,” ea a spus, “uite aici, eu vreau să te întreb ceva. ” Ea a spus, “ A mișcat Dumnezeu aceea sau a mișcat diavolul aceea ? ” Eu am spus, “ Nici unul nu a mișcat aceea. ” Ea a spus, “Atunci cum se întâmplă că s-a mișcat ?”  Eu am spus, “Eu am mișcat-o. ” Ea a spus, “Ei bine, tu ești la cincisprezece picoare sau mai bine de ea. ” Eu am spus, “Nu, este credința mea care a mișcat-o. ” Vedeți? Dacă cereți orice și nu vă îndoiți de aceasta... Înțelegeți ce vreau să spun?

E-45  (Zgârietură în înregistrare. ) ... credință, dar tu ești reprezentant moral liber; voi sunteți ființe umane. Voi nu o puteți detesta în inima voastră și eu nu aș putea să vă ating dacă voi trebuia. Isus nu a putut face multe lucruri mari din cauza la ce? (Adunarea spune, “Necredință. ”) Corect. Vedeți, cum oamenii știu despre- cum mici oameni știu despre credință? Aceasta este uimitor, prieteni, să afli cum oamenii știu despre aceasta. Ei vorbesc așa de mult de aceasta și totuși ei cunosc așa de puțin de aceasta.

E-46  Și apoi ea a spus, “Păi tu vrei să-mi spui mie atunci... ce parte are de a face cu Dumnezeu, aceea parte acolo?”  Eu am spus, “Acum, uite, acolo a fost un Înger care s-a coborât în cameră și care mi-a spus aceea, înapoi înainte ca eu să mă nasc, am fost predestinat ca să am un dar Divin de vindecare. Și El a venit și mi-a spus în cameră într-o noapte că Dumnezeu a trimis darul și acesta era un dar de vindecare Divină pentru oameni. Și dacă eu voi putea să-i aduc pe oameni să mă creadă și voi fi sincer când mă rog, nimic nu va sta înaintea rugăciunii. ” Eu am spus, “De aceea vorbind față în față cu această Ființă supranaturală, eu cred aceasta cu toată inima mea. Și dacă eu pot să vă aduc pe voi să mă credeți cu toată inima voastră, aceea este ceea ce mișcă Dumnezeu, atunci voi sunteți vindecați. Credința voastră va mântuit. ”  Înțelegeți ce vreau să spun? Credința voastră să credeți va mântuit. Nu ceea ce voi ați elaborat și ați gândit în mintea voastră, ci ceea ce cu adevărat voi știți, adevărata dovadă a lucrurilor nevăzute. Înțelegeți ce vreau să spun ? Atunci fata a spus, “Frate Branham, eu cu adevărat știu că există ceva sus, unde vom ajunge odată. ” Ea  a spus, “ Eu voi încerca cu toată inima mea și Dumnezeu să aibe milă de mine. ” Ea a spus, “Să cred. ” Și am apucat-o de mână atunci. Acolo a fost o vibrație scurgându-se din acel apendice spart, m-am rugat pentru ea și aceasta s-a oprit imediat. Eu am spus, “Dumnezeu să te binecuvânteze soră. Credința ta acum te-a salvat. ”

E-47  Câteva momente mai târziu, eu ședeam pe scaun și am mers să dorm. Soarele se ridica ; eu trebuia să mă odihnesc puțin înainte ca să mă întorc acasă, pentru că îmi era teamă că voi opri undeva pe drum cu o prăbușire. Și eu ședeam acolo ; ei au chemat salvarea, le-a spus că nu mai era nici o nevoie. Când eu m-a trezit cineva din familie, păi, fata nu mai era în pat și mâncase o jumătate de litru de înghețată. Și ea niciodată nu avuse un bisturiu din acea zi până acum. Ea stătea pe verandă și îmi făcea cu mâna de la revedere. Ea a spus, “La revedere frate Branham. ” Mărturia ei a apărut în “Vestitorul Adevărului” nu cu mult timp în urmă. Doamna Edith Wright, în Milltown sau Depaw, Indiana care a fost acolo.

E-48  În regulă. Acum, voi înțelegeți ce este credința. Aceasta este ceva... Acum uitați-vă prieteni ; eu știu că toți din voi cel puțin știți aceasta : acest trup este controlat de cinci simțuri. Este aceasta corect ? În regulă, cele cinci simțuri este tot ceea ce controlează acest trup. Acum ascultați chiar aproape, și fiți atenți la mine acum. Simțurile, cinci simțuri, este aceasta corect ? Văzul, gustul, mirosul, simțul, auzul, este aceasta corect ? Aceste cinci simțuri controlează întregul corp uman. Este aceasta adevărat ? Văzul, gustul, pipăitul, mirosul și auzul. Acum, nu există nici unul dintre acestea care afirmă credință. Credința este cel de-al șaselea simț, cunoscut la unii oameni  după cum voi vreți ca telepatie mentală sau oricum voi vreți sau doriți să numiți aceasta, dar pentru mine aceasta este credință. Și aceasta este înăuntru deasupra celor cinci simțuri ale corpului uman. Înțelegeți ce vreau să spun ? (Sfârșitul înregistrării. )... mare... Credința este singurul simț exact și sigur și este cel de-al șaselea simț. Credința este mai mult decât vederea. Credința este mai mult decât pipăitul. Voi nu simțiți credința. Voi nu gustați credința. Voi nu irosiți credința. Voi nu vedeți credința. Credința este substanța lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute.

E-49  Iată, vedeți această Biblie ? Acum, eu doresc această Biblie. Acum eu mă uit la aceasta. Acum, eu o vreau. Credința este substanța lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute. Înțelegeți ce vreau să spun ? Aici în buzunarul meu, eu cred că este un cuțit Barlow vechi pe care eu îl am de ani de zile. Acum eu nu văd acel cuțit. Eu nu simt acel cuțit. Eu nu gust acel cuțit. Eu nu miros acel cuțit. Dar eu știu că cuțitul este acolo. De unde știți voi ? Pentru că eu cred că el este acolo. Acum dacă acesta nu este acolo, credința îl va pune acolo, dacă el nu este acolo. Aceasta vă sufocă, știu. Dar aceasta este adevărat. Dacă voi credeți totul e posibil. Vouă vă este teamă să-l acceptați pe Dumnezeu, prieteni. Voi sunteți speriați. Acum se poate ca eu să fi lăsat cuțitul pe garderobă unde eu mi-am schimbat hainele cu ceva timp în urmă. Dar tot la fel de sigur dacă acel cuțit este pe garderobă chiar cum, dacă eu cred aceasta cu toată inima mea, acesta va fi în buzunarul meu. Aceasta vă sufocă. Dar Dumnezeu poată să-l pună acolo dacă voi credeți.

E-50  Iată, eu vreau să vă arăt ceva. Vino aici reverend Kidson. Este această soră Marse ? Vrei să stai în picioare doar un moment ? Eu vreau să vă arăt ceva prieteni. Doar stai în picioare chiar aici. Și să nu te superi, aceasta nu este ca să fac un spectacol public pentru tine, soră, ci aceasta este pentru slava lui Dumnezeu. Acum, uitați-vă prieteni, eu vreau ca să vă arăt ceva. Eu cred că este o femeie care stă în picioare înaintea mea. Puteți voi să-mi spuneți că eu greșesc? (Fratele Kidson răspunde, “Nu... ”) Dar... („Voi nu auziți nici o femeie?”) Nu, eu nu aud nici o femeie. („Voi nu simțiți nici o femeie?”) Nu. (“Cum puteți voi spune că este o femeie acolo?”) Pentru că simțul vederii îmi spune că eu văd o femeie. (Păi, sunteți voi siguri?) Eu sunt sigur că este o femeie care stă în picioare acolo. Credeți voi că eu am dreptate? („Da. ”) Audiență, credeți voi că eu am dreptate? Acum, este posibil ca eu să greșesc. Da. Fiecare dintre noi poate fi orbit de ochii noștri. Aceasta poate fi o viziune. Nu uitați cele cinci simțuri ale corpului nu sunt așa de sigure. Credința este precisă.

E-51  Acum, eu știu că este o femeie care stă acolo, pentru că simțul văzului îmi spune că este o femeie care stă acolo. Înțelegeți ce vreau să spun? Acum, voi vă gândiți că voi m-ați putea certa spunându-mi  că nu este nici o femeie care stă acolo. Apoi voi o încercați o dată. Voi încercați să-mi spuneți că eu nu mă uit la o femeie care stă înaintea mea. Voi credeți că ați putea să mă certați? Nu, domnule, pentru că eu știu că acest simț al văzului este exact și eu mă uit la aceea femeie și eu știu că ea stă acolo. Totuși singurul lucru pe care eu îl știu este simțul văzului. Acum eu vreau ca voi să observați. Acum eu îmi voi închide ochii. Acum eu am simțit mâna unei femei. (Sfârșitul înregistrării. )

E-52  Eu pot spune că este a unei femei. Ea are o pălărie pe cap. Ea are părul unei femei; este mâna unei femei. Eu știu că este o femeie, pentru că eu o simt. Voi credeți că m-ați putea certa?  (“Nu. ”)  Aceasta este exact; eu știu aceasta, că aceea era o femeie. Eu m-am întors cu spatele la ea, dar totuși știu că este o femeie. Vedeți? Pentru că simțul îmi spune că este o femeie acolo. Înțelegeți ce vreau să spun? Acum vederea mi-a spus că este una acolo. Eu nu o simt. Acela este simțul văzului. Eu știu că ea stă acolo pentru că eu mă uit la ea. Eu îmi închid ochii. Eu știu că ea stă acolo acum pentru că eu o văd; pentru că eu îi simt mâna. Eu știu că ea stă acolo. Eu nu o văd, dar totuși eu o simt. Simțul îmi spune că este o femeie care stă acolo. Înțelegeți ce vreau să spun?

E-53  Acum credința este substanța lucrurilor nădăjduite, dovada (Vedeți?), exact precisă, tot la fel după cum vederea mea este precisă, tot la fel după cum simțul meu este precis... Aceasta este dovada lucrurilor nevăzute, tot la fel de precisă cum aceasta este. Înțelegeți ce vreau să spun? Și mulți oameni încearcă să elaboreze și să zică, „O, eu am credință. ” Dar prieteni, aceasta nu este acolo. Dacă ar fi fost, ar fi reacționat. Vedeți? Știți ce vreau să spun?

E-54  Acum uitați... Mulțumesc soră Marse și Dumnezeu să te binecuvânteze. Acum uitați. Acum eu văd femeia; simțul vederii a spus că ea era acolo. Atunci eu am știut că ea era acolo prin simțul vederii. Eu mi-am închis ochii; Eu nu am avut vedere. Atunci eu am simțit-o și simțul mi-a spus că ea era acolo. Simțul pipăitului a fost tot la fel de exact ca și simțul vederii, pentru că acesta a fost o dovadă exactă. Acum, credința este o dovadă exactă a lucrurilor nevăzute, pipăit, gust, miros sau auz. Acum uitați-vă aici. Eu îmi voi închide ochii acum. Priviți.

E-55  Acela a fost suc de portocale. (Fratele Kidson zice, “Tu nu vezi nici o portocală. ”) Nu, domnule. (“Tu nu auzi nici o portocală. ”) Nu, domnule. (“Tu nu pipăi nici o portocală. ”) Nu, domnule. (“Tu nu miroși nici o portocală. ”) Nu, domnule. (“Ce te face să crezi că este portocală?”) Pentru că am gustat-o. (“Ești sigur?”) Eu am fost sigur că a fost suc de portocale. Acela nu ar fi fost de lămâie; acesta nu ar fi fost de struguri. Acesta nu ar fi fost de grefuri. Acela a fost suc de portocale din cauza simțului gustului. Eu nu l-am mirosit; eu nu l-am auzit; au nu l-am pipăit; eu nu l-am văzut; dar totuși simțul gustului mi-a spus că a fost suc de portocale. Voi credeți că am dreptate? (“Ai dreptate”) sigur că am dreptate. Păi, simțul gustului mi-a arătat că acesta era suc de portocale. Acum  nu contează cât de mult voi îmi spuneți că aceasta era apă; eu știu că aceasta este suc de portocale. Eu l-am gustat. Vedeți? Și voi l-ați putea gusta. Și dacă voi ați avea simțul gustului voi ați ști aceasta la fel. Și dacă voi aveți credință voi veți ști același lucru despre care eu vorbesc. Acum uitați-vă aici din nou, acum priviți aici. Eu miros parfum. Acesta este parfum. (Fratele Kidson zice, “Tu nu poți să vezi nimic. ”) Eu nu pot să văd nici un parfum. (“Tu nu poți să auzi nimic. ”) Eu nu pot să aud nici un parfum. (“Tu nu guști nimic. ”) eu nu-l gust. (“Tu nu simți nimic. ”) Eu nu-l simt. (“Ce te face să crezi că acela este parfum?”) Pentru că eu îl miros. (“Amin. ”) Aceasta este corect. Simțul mirosului îmi spune că acela era parfum înaintea nasului meu. (Zgârietură pe înregistrare. ) ... eu ? Încercați-l ? În regulă, știu că acela era parfum. Nu l-am văzut, nu-i așa ? L-am văzut ? Am avut ochii închiși. L-am gustat? Nu, nu l-am gustat. L-am simțit? Niciodată nu l-am simțit, nimic altceva. Cum l-am știut atunci? L-am auzit? Nu, l-am mirosit și aceasta a fost o dovadă exactă că acela a fost parfum. Eu știu aceasta. (Sfârșitul înregistrării. )

E-56  Acum... (Fratele Kidson zice,  “... nu simți nici o muzică. ”) Nu, domnule. (“Nu guști nici o muzică. ”) Nu, domnule. (“Păi, ce te face să crezi că aceea este muzică?”) O aud și știu că aceea este muzică. (“Ești sigur de aceasta?”) Sunt sigur. Doamna cântă, “Crede Numai. ” Credeți că am dreptate? (“Ai dreptate. ”) Încercați să mă convingeți de aceasta. Eu nu văd aceasta. Eu nu gust aceasta. Eu nu simt aceasta. Eu nu miros aceasta. Dar eu aud aceasta. Am fost eu sigur ? Știu eu că am avut dreptate ? De ce ?

E-57  Acum, sunt cinci simțuri ale trupului. Acum, ele sunt sigure, nu-i așa ? Voi știți când ele au loc. Voi știți. Acum voi vă uitați la o audiență. Voi știți că voi vă uitați la mine. Păi atunci prieteni, credința... Iată aceasta. Credința este substanța lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute. Aceasta este sigură. Voi o cunoașteți. Nu e nevoie de nimeni ca să vă spună ceva mai mult despre aceasta. Aceasta este tot la fel de mult afirmată ca oricare din aceste alte cinci simțuri ale trupului. Știți ce vreau să spun ? Câți dintre voi aveți o înțelegere generală acum a ceea ce eu vreau să spun ? Să vă văd mâinile. Vedeți, vedeți ?

E-58  Aceasta nu este ceea ce voi încercați să vă faceți să credeți. Acum, de exemplu, eu încerc să mă fac pe mine să cred că eu aud muzică. Eu nu voi face aceasta. Eu pot să mă fac pe mine să cred că eu miros parfum. Acesta nu este acolo. Eu trebuie în mod absolut să o fac. Înțelegeți ce vreau să spun ? Și credința este acea siguranță. Aceasta este un act al pozitivului. Voi o cunoașteți. O, vai, eu sper că voi înțelegeți aceasta, ce eu vreau să spun.

E-59   Vedeți, aceasta este substanța  lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute. Voi nu vedeți aceasta. Voi nu gustați aceasta. Cineva zice, “ Eu nu simt mai bine. ” Păi, care este problema? De ce nu te simți mai bine ? Dacă ai avea credința, în conformitate cu credința ta, aceasta este la tine. Este aceasta corect ? Vedeți ? Nu contează cum voi simțiți, voi sunteți vindecați oricum. Nu contează ce voi vedeți, voi sunteți vindecați oricum. Înțelegeți ce vreau să spun ? Voi cunoașteți aceasta. Nu există nimic care poate să o scoată din inima voastră. Voi cunoașteți aceasta. Aceasta este act pozitiv chiar acolo. O, vai. Dacă voi doar ați putea să înțelegeți aceasta prieteni, ceva s-ar întâmpla. Dacă voi doar ați ști despre ceea ce eu vorbesc, ceva ar reacționa chiar acum. Vedeți ? Aceasta este pozitivă. Aceasta este chiar acolo, tot la fel de sigură ca aceste cinci simțuri. Acestea sunt ale omului firesc. Credința este a lui Dumnezeu. Omul firesc poate greși, dar Dumnezeu nu poate greși. O, vai.

E-60  Păi, aceasta ne-ar face pe noi să mergem să strigăm. Gândiți-vă la aceasta. Și oamenii îmi spun că ei au credință și ei zic că nu pot crede în vindecarea Divină ? Prieteni, dacă nu credeți în vindecarea Divină, sunteți pierduți. Aceasta este corect. Cum veți urma voi, dacă voi nu aveți destulă credință pentru ca Dumnezeu  să vindece acest trup în care să-L slăvească, cu atât mai mult voi să aveți credință să credeți că Dumnezeu va lua acest bătrân muritor și să-l facă nemuritor ca să-l ducă sus. Aceasta este o vindecare Divină exactă. O, vai, acolo vor fi câteva dezamăgiri groaznice la ziua judecății la înviere. Aceasta este corect.

E-61  Credința... Noi trebuie să ajungem într-un astfel de loc până ce noi vom fi mutați după cum Enoh a fost. Credința, mărturia în care aceasta la mulțumit pe Dumnezeu. Următoarea noastră Scriptură a spus că  Enoh a avut o mărturie prin credință că el l-a mulțumit pe Dumnezeu. Este aceasta corect ? Și Biblia a spus, “Fără credință este cu neputință ca să-l mulțumiți pe Dumnezeu. ” Astfel că voi trebuie să aveți același fel de credință în care voi credeți și cunoașteți. (Sfârșitul înregistrării. )

E-62  Un dar de vindecare, nu un dar de minuni, deși multe minuni sunt făcute chiar cu acesta. Dar acesta este un dar de vindecare ; oamenii se însănătoșesc. Ei merg afară, se face rugăciune, ei se întorc înapoi. Și vai, ei sunt vindecați. Așteptați până ce voi părăsi acest oraș, prieteni. După ce eu voi fi dus mult timp, voi veți auzii oamenii venind în biserici și zicând, “ Păi acel cancer s-a dus. ” “Acea surzenie pe care am avut-o, păi aud acum. ” “Chinul meu, păi, acesta m-a părăsit. ”

E-63  Aceasta este doar simplitatea a ... nu este nimic care voi să puteți elabora. Nu este nici o frământare. Eu observ oameni venind în linie, doar ajung să se zguduie și să zică, “O, Dumnezeule, aleluia. Amin. Slavă lui Dumnezeu. ” Să nu faceți aceasta. Voi vă amestecați credința acolo. Voi vă amestecați cu Dumnezeu. Veniți respectuoși și doar ridicați-vă mâna sus și credeți. Asta-i tot. Credința, să nu vă modelați cu aceasta. Credința este ceva care este deja în inima voastră. Voi doar veniți și credeți. Înțelegeți ce vreau să spun? O, prieteni, vai, eu vă iubesc. Eu nu aș vorbi cu voi așa de direct dacă nu vaș iubi. Dar vă iubesc prea mult ca să vă văd că treceți fără de aceasta. Voi vedeți ? Voi trebuie să înțelegeți.

E-64  Și acum uitați, la subiectul meu chiar repede pentru ca noi să ne putem grăbi. Dumnezeu a dat mărturie de darul lui Abel. Dumnezeu întotdeauna dă mărturie de darurile Lui. Este aceasta corect ? Acum eu vreau ca voi să observați, când copii lui Israel au fost în robie patru sute douăzeci de ani jos în Egipt, duși jos acolo de Iosif când ei au mers jos... Curând acolo s-a ridicat un Faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif. Și atunci oamenii au ajuns în robie. Și ei trebuiau să facă case de paie și cărămidă și lucruri din paie și miriște. Și apoi ei au început să strige la Dumnezeu pentru un eliberator. Este aceasta corect ? Și ei au tot strigat. Și Dumnezeu a predestinat un eliberator (este aceasta corect ?), pe Moise.

E-65  Și când Moise a ajuns la vârsta maturității, el a mers afară și a văzut doi egipteni purtându-se urât cu un evreu și el i-a ucis pe egipteni și i-a îngropat. Și în următoarea zi când el i-a întâlnit pe evrei luptându-se unul cu celălalt, “ De ce, ” ei au spus, “ vrei să ne ucizi precum ai făcut cu egiptenii ?” Acum, uitați, faceți liniște doar un moment. Moise, adevăratul eliberator, darul lui Dumnezeu pentru oameni, ei nu l-au înțeles. Înțelegeți ce vreau să spun ? Ei nu l-au înțeles pe Moise. Și Moise s-a gândit cu siguranță, că ei vor înțelege că el era darul lor ca să-i elibereze. Dar ei nu au înțeles. Și acum, prieteni, să nu mă înțelegeți greșit. Fie ca eu să spun aceasta cu respect în inima mea știind că eu sunt o persoană care va sta înaintea judecății într-o zi. La mii de oameni le lipsește darul lor. Vedeți? Ei nu pot face aceasta. Ei nu pot înțelege aceasta. Și ei se vor uita și vor zice, “O, el era doar un om. ” Aceasta este adevărat. A fost Dumnezeu sau Moise care a eliberat poporul ? A fost Dumnezeu în Moise. Vedeți ? Ei au strigat după un eliberator. Și când Dumnezeu le-a trimis eliberatorul, ei nu au reușit să-l vadă, pentru că acesta a fost printr-un om. Dar acesta nu a fost un om ; a fost Dumnezeu în om. (Sfârșitul înregistrării. )

E-66  “... care a locuit în Mine. El este Acela care face lucrările. ” Vedeți ? Dar El era Darul lui Dumnezeu pentru lume. Dumnezeu l-a dat pentru voi și mine. Nu sunteți bucuroși de aceasta ? Uitați-vă, Dumnezeu l-a dat pe El. Ei bine acum, oamenii care au crezut că Dumnezeu l-a dat pe El, ei pot fi salvați. Dar cei care nu cred aceasta, ei nu pot fi salvați. Este aceasta corect? Și nu există nici o altă cale deloc ca să intri în Împărăție, decât doar prin El. Este aceasta corect? Ei bine, dacă voi credeți aceasta, voi puteți fi salvați. Dar dacă voi nu credeți aceasta, voi nu puteți fi slavați, pentru că El este Darul lui Dumnezeu. Uitați-vă Scriptura zice,  “Nici un om... Noi știm că Dumnezeu a fost cu Cristos căci nimeni nu putea face lucrurile pe care El le-a făcut... ” Este aceasta corect ? Atunci ce a fost aceasta ? Dumnezeu mărturisind că acela era singurul Lui Fiu. Este aceasta corect ? Dumnezeu a mărturisit aceea ; El a spus : “Acesta este Fiul Meu. ” El a spus, “Dacă nu mă credeți pe Mine, credeți lucrările. ” Este aceasta corect? El a spus, “Omul mărturisește de el,” voi știți cum Scriptura spune, „dar dacă el mărturisește și ceea ce spune nu este adevărat, atunci să nu Mă credeți. Dar dacă eu mărturisesc  și ceea ce Eu zic este adevărat, Tatăl Meu va mărturisi de aceasta. ” Și dacă eu vă spun despre un dar al vindecării Divine și Dumnezeu nu mărturisește de acesta, lăsați-l în pace; aceasta este greșit. Dar dacă Dumnezeu mărturisește de acesta, credeți că este darul lui Dumnezeu pentru voi. Aceasta este corect. Înțelegeți ce vreau să spun?

E-67  Nu-mi place să prezint aceasta în felul acesta, prieteni, dar eu mă încredințez că voi veți ajunge între rândurile acestea. Acum, observați. Vedeți, acesta este darul lui Dumnezeu. După Isus, când el a plecat... El a fost luat. Mulți oameni au venit la Isus care niciodată nu au fost vindecați. El s-a rugat pentru mulți care niciodată nu au avut rezultat din aceasta, pentru că ei nu au crezut. Ei nu au crezut că El era Fiul lui Dumnezeu. Ei au spus, “Păi, El se face pe sine Dumnezeu. El iartă păcatele pe pământ : blasfemie. ” Nu vedeți?  Ei au spus despre Ilie. Ei au spus același lucru despre Moise. “Păi, noi am fi dorit să să murim jos în Egipt, decât să fim aduși afară aici să flămânzim în pustie. ” Vedeți, trimisul lui Dumnezeu întotdeauna a fost respins. Voi știți despre ce eu vorbesc, nu-i așa ? Eu sper că voi știți, prieteni. Dumnezeu să vă binecuvânteze inimile. Eu vreau ca voi să vedeți aceasta, prieteni.

E-68  Acum, ei aveau nevoie de un mântuitor. Dumnezeu l-a trimis pe Cristos în lume ca Mântuitor. Apoi după ce Isus a plecat, mulți dintre oamenii lui Dumnezeu erau bolnavi și chinuiți. Dumnezeu i-a dat lui Petru darul vindecării Divine. Acum, oamenii au fost vindecați pentru că Dumnezeu a mărturisit prin Petru de darul vindecării Divine, întocmai cum El a mărturisit prin Ilie ca proroc, prin Moise ca eliberator, prin Cristos ca Fiu. El a mărturisit prin Petru ca vindecător. A făcut-o El ? Și oamenii au înțeles ideea. Și ei chiar au adus așa gloată de oameni în afara clădirii și i-au pus jos pe stradă, în care chiar umbra lui va trece peste ei și ei vor fi vindecați. Este aceasta corect?  De ce? Pentru că ei știau că el era darul lui Dumnezeu trimis pentru oameni. O, eu sper că voi înțelegeți aceasta, prieteni, uitați-vă. Vedeți, a fost darul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, a fost Petru care a făcut vindecarea ? (Sfârșitul înregistrării. )

E-69  Dumnezeu nu este în lucrurile materiale. Dumnezeu este în om. Dumnezeu niciodată nu cade în organizații ; acesta cade pe om. Și așa de mulți oameni astăzi zic, “Ei nu aparțin credinței mele. ” Ei bine, dacă voi sunteți credința lui Cristos, aceasta este tot la fel. Lui Dumnezeu nu-i pasă de... organizația voastră nu înseamnă aceea pentru El. Și oamenii se aduc pe ei la un loc unde aceasta este o lume mare organizată. Și acesta este motivul pentru care eu aș avea aceasta într-un auditoriu. Dacă aceasta este o biserică Unitariană, trinitarienii nu vor veni. Dacă este o biserică Trinitariană, unitarienii nu vor veni. Dacă este o biserică metodistă, baptiștii nu vor veni. Dacă este o biserică Baptistă, metodiștii nu vor veni. Un singur trup... Cineva a spus, “Trebuie să fim noi botezați acum pentru ca să venim, pentru rugăciune ? ” Milă, aceea este tot la fel de păgân precum noi am avut aceasta. Aceasta este corect. Nu. Căci printr-un singur trup noi toți suntem botezați într-un singur trup (Aceasta este corect. ), indiferent de cine voi sunteți și unde voi sunteți. Aceasta este corect. Și aceasta nu face nici o diferență din ce organizație voi sunteți. Voi nu trebuie să aparțineți bisericii baptiste, sau bisericii metodiste, sau penticostale sau indiferent de ce este. Voi trebuie să aveți credință în Dumnezeu. Aceasta este corect. Acum sincer, voi nu trebuie să aparțineți nici unei biserici. Dar dacă voi sunteți vindecați și mergeți păcătuind din nou, aceasta va veni înapoi la voi din nou, mai rău decât a fost prima dată. Voi mergeți undeva, apoi la biserică și îl slujiți pe Dumnezeu. Dumnezeu nu vă vindecă pentru slava diavolului. El vă vindecă pentru slava Lui.

E-70  Acum uitați-vă : cum oamenii eșuează. Acum, Moise a eșuat, eu mi-aș imagina cum el a eșuat. Lui doar nu i-a plăcut ca să iasă afară și să spună poporului pentru că el s-a gândit că aceasta va fi înălțare de sine. El s-a gândit că oamenii vor zice, “Acum, uitați-vă la acel om. ” Noi am avut mult din aceasta în lume astăzi. Noi am avut pe mulți oameni venind și zicând, “Dumnezeu a făcut aceasta și El a făcut aceea. ” Dar Dumnezeu nu a ținut cont de aceasta. Dar dacă Dumnezeu ține cont de aceasta, El își va respecta darul. Este aceasta corect ?

E-71  Da, domnule, Dumnezeu a onorat darul lui Abel. El a onorat darul lui Moise. Și Moise s-a gândit că oamenii vor înțelege. Dar ei nu au înțeles. Și astăzi, cu siguranță, pare că o persoană nu ar trebui să coboare mai aproape decât unde sunteți voi chiar acum, să înțeleagă despre ceea ce eu vorbesc. În regulă, dar aceasta merge peste mintea majorității. Și prieteni, eu vă iubesc și eu vreau să vă văd făcându-vă bine. Acum, când ei au strigat după un eliberator, Dumnezeu a trimis eliberatorul și ei nu au reușit să-l vadă. Moise a fost Darul lui Dumnezeu pentru Israel. Credeți voi aceasta ?

E-72  Jos, prorocul Ilie, ei erau darul lui Dumnezeu. Mulți dintre ei s-au ridicat proroci falși. Chiar în zilele lui Ilie, acolo s-au ridicat proroci falși, dar Dumnezeu a mărturisit de profeția lui Ilie. Dacă aceasta este din Dumnezeu, Dumnezeu va mărturisi de aceasta. Și acolo era Ilie și el era darul lui Dumnezeu pentru Israel. Credeți voi aceasta ? El era chiar pastorul lui Ahab. El era pastorul lui Izabela. Ea nu a vrut să admită că el era pastorul ei, dar el era omul care i-a spus ei unde ea trăia. Aceasta este corect. El era pastorul ei. Ea l-a urât, dar touși El era darul lui Dumnezeu prevăzut pentru ea jos acolo ca să-i facă de cunoscut păcatele ei ; și ea nu a reușit să-l vadă. Voi știți despre ce eu vorbesc ?

E-73  Apoi a venit Isus. Și Isus... Ascultați. Isus a fost darul lui Dumnezeu pentru Israel, pentru lume. Este aceasta corect ? Isus a fost darul lui Dumnezeu. “Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul Lui Fiu. ” Credeți voi aceasta ? (Sfârșitul înregistrării. ) Și nu au fost apostolii. Credeți voi că Moise a fost eliberatorul  pentru că a fost Moise, inteligența lui ? Păi, el a spus că el era un om cu vorbire greoaie. A fost Dumnezeu în Moise, un dar pentru oameni. A fost Dumnezeu în Cristos. El a spus, “Nu sunt Eu ; este Tatăl Meu care locuiește în Mine. ” Acesta este motivul pentru care Marta a spus, “Doamne... ” (predica ultimei seri. ) A spus, “Eu știu că Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuie să vină în lume. ” Ea a crezut. Și acolo oamenii au crezut în El.

E-74  Și uitați-vă la Petru, pe când el trecea, păi el era un muritor. El era născut din trup firesc întocmai ca mine și voi. Aceasta este corect. Dar oamenii aveau trebuință de un vindecător și ei au trimis—Dumnezeu l-a trimis pe Petru să facă aceea lucrare specifică. Ioan era dragoste. Petru nu avea dragostea în inima lui precum Ioan o avea. Ioan era puterea lui Dumnezeu de dragoste. Vedeți ? Uitați-vă aici, când El i-a luat pe Petru, Iacov și Ioan, nădejdea, credința și dragostea... nu vedeți ? Acei oameni dăruiți, acei trei, nădejdea, credința și dragostea... Nădejdea era în Iacov ; el a fost cel care a așezat biserica în ordine. Credința era în Petru. Și dragostea era în Ioan. Nădejdea, credința și dragostea, erau caracteristicele lui Dumnezeu pe pământ. Și oamenii se puneau în umbra lui Petru și erau vindecați. O, prieteni. O, vai. Să nu credeți că țip la voi prieteni. Voi ați putea crede că sunt emoționat, dar nu sunt. Eu încerc să aduc punctul meu destul de aproape pentru ca voi să puteți să înțelegeți despre ce vorbesc.

E-75  Acum, oamenii penticostali s-au rugat în ultimii treizeci sau patruzeci de ani pentru un dar de vindecare. Noi trăim în zilele în care noi avem cea mai bună știință medicală pe care noi vreodată am avut-o. Noi avem cele mai bune spitale pe care vreodată le-am avut. Noi avem cei mai buni doctori pe care noi vreodată i-am avut. Noi avem cele mai bune medicamente, pe care noi vreodată le-am luat. Și noi avem mai multă boală decât noi vreodată am avut. Există mii și sute de mii de sfinți prețioși ai lui Dumnezeu care suferă în seara aceasta. Și ei plâng și plâng și au plâns ani de zile pentru ca Dumnezeu să restaureze darul vindecării Divine pentru biserică. Și când Dumnezeu a mutat orbitele cu treizeci și șapte de ani în urmă și a rânduit aceasta și a trimis aceasta, multe sute de oameni trec fără ca să recunoască aceasta, prieteni.

E-76  Acum aceasta s-a adus la împlinire. Mie nu-mi place să spun aceasta. Dumnezeu să aibă milă. Uitați-vă prieteni, jos prin restul țării, în Phoenix, în Huston, în San Antonio, jos în Arkansas, jos peste țară, mii fiind vindecați, venind pe acolo, tot felul de maladii și boli. Oakland recunoaște ziua voastră. Într-o zi eu vă voi întâlni înaintea bării de judecată a lui Dumnezeu și voi veți ști că eu v-am mărturisit adevărul Dumnezeului Atotputernic. Voi ați strigat după acesta. Cum ? Dacă voi, doar tot la fel cum voi respectați aceasta după cum voi credeți, Dumnezeu va mărturisi de darurile Lui. Aceasta este corect. El a făcut-o pentru Abel. El a făcut-o pentru Ilie. El a făcut-o pentru Moise. El a făcut-o pentru Petru. El a făcut-o pentru Pavel. El a făcut-o pentru toți și El totuși o face astăzi. Când penticostalii mai întâi au căzut și botezul Duhului Sfânt mai întâi a început să cadă, oamenii au spus, “ Acesta este fanatism. ” Dar Dumnezeu a mărturisit de aceasta, că El era așa. De aceea eu sunt cu voi în seara aceasta, pentru că eu știu că este mâna lui Dumnezeu. Mulți dintre ei au mers în doctrine cu aceasta dar acolo era un tip de penticostal autentic. Dumnezeu a mărturisit de aceasta. Aceasta este adevărat. Și același lucru El l-a făcut în seara aceasta într-un alt mod. (Sfârșitul înregistrării. )

E-77  Și eu am mers în farmacie. Și când eu am mers înăuntru, am observat pe cineva care se uita la mine într-un fel ciudat. Am continuat să merg în farmacie și am venit înapoi afară cu flaconul. Și eu niciodată nu m-am uitat de el. Eu încă mai aveam uniforma pe mine. Și el a pus... Omul și-a pus mâna pe umărul meu și s-a uitat la mine ; el a spus, “Domnule,” a spus, “Eu am văzut că tu erai un ofițer. ” A spus, “ Eu m-am gândit că eu te-aș putea întreba o întrebare. ” A spus, “ Tu poate crezi că eu sunt într-un fel nebun. ” Și eu am spus, “Care este problema domnule?” El a spus, “ Eu locuiesc în Paducah, Kentucky. ” El a spus, “Am mi-am pierdut sănătatea de aproximativ doi ani. ” El a spus, “Săptămâna trecută eu am avut un vis ciudat. ” El a spus, “ Eu am visat că eu trebuie să vin în Jeffersonville, Indiana, să caut pe cineva cu numele de Branham ca să se roage pentru mine. ” A spus, “ Cunoști cumva dacă vreun Branham locuiește aici sau nu ? ” Vai, voi nu știți cum eu m-am simțit. Eu m-am gândit, “O, Dumnezeu dă mărturie. ” Și eu am spus, “Da, domnule. ” Eu am spus, “Eu cunosc un Branham care locuiește aici. ” El a spus, “ Știi, este cineva care se roagă pentru bolnavi ?” Eu am spus, “ Eu sunt acela. ” El doar s-a uitat la mine în felul acesta și lacrimi începuseră să cadă pe obrajii lui. El doar m-a luat de mână. L-am luat de mână, mi-am dat jos pălăria, mi-am pus pălăria și pușca jos în pălărie, am îngenunchiat pe marginea străzii și am început să mă rog pentru el chiar acolo pe stradă. Când m-am ridicat sus acolo erau mame care stăteau în picioare ținându-și copilașii și bărbați cu pălăriile date jos în felul acesta, așteptând pentru rugăciune. Acolo au fost făcute multe lucruri în Jeffesonville și ei știau ce se întâmpla. Și când noi ne-am ridicat sus, acolo ei toți stăteau în picioare cu capetele în jos, ascultând la rugăciune. Eu m-am ridicat sus. Și fratele, el și-a pus brațele în jurul meu începând să mă bată cu palma pe umeri în felul acesta. Eu niciodată nu l-am mai văzut până acum. Dumnezeu l-a vindecat.

E-78  Și eu stăteam jos în Houston, Texas, în adunarea reverendului Kidson. Și într-o dimineață stând acolo, o, vai cum eu mă gândeam, rugându-mă. Acolo era, noi aveam serviciul de zi. Și acolo erau doar sute de oameni venind în linie, fiind vindecați. Și deoadată acolo era o doamnă care a alergat înăuntru. O, clădirea era atât de lungă aproximativ cât acest auditoriu, podeaua principală de aici. Și doamna alerga în spate. Ea avea un mic băiețaș în brațe și ea a șezut jos. Și ea era cu adevărat neliniștită. Și linia de rugăciune aproximativ patru în același rând venea în felul acesta. Și ea s-a ridicat ; a spus, “Doar un minut, doar un minut. ” Și toți s-au oprit. Ea a spus, “Eu nu vreau să opresc această linie de rugăciune, dar eu vreau să îți spun... ” Ea era cu adevărat emoționată și tremura, într-un fel tulburată.

E-79  Ea a spus, “Eu locuiesc în partea de vest a lui Houston. ” Acum, Houston este un oraș cu o parte destul de bună, câteva mile peste acesta, iar noi eram pe partea de est. Ea a spus, “În această dimineață, vecina mea, mama acestui micuț copil, ” a spus, “tatăl ei era un bătrân predicator metodist. ” A spus, “ El este mort de douăzeci de ani. ” Și a spus, “Înainte ca el să moară, el obișnuia să meargă în jur să predice și să zică că într-o zi Dumnezeu va da darul înapoi pentru biserică, pentru Neamuri înaintea sfârșitului împărțirii Neamurilor, după cum El a făcut pentru evrei. ” Și a spus, “Fiica lui, aceasta este bebelușul ei. ” A spus, “Ea este într-un fel plăpândă. ” Și a spus, “Azi diminează după ce  făcea curățenie în casa ei și praful ei șters și se așezase jos la picioarele patului și se odihnea. ” Și a spus, “Deodată ea a avut un vis. Ea a văzut un nor mare negru ridicându-se. ” Și a spus, “Coborându-se din acel nor, începuse să se miște înapoi. ” Și a spus, “Acolo venea tatăl ei care era mort. Și el a spus, ‘Ridică-te și ia copilul și mergi la Tabernacolul Evangheliei  Houston. Darul vindecării Divine este acolo. ’” Păi, ea s-a gândit că acesta a fost doar un vis : niciodată nu auzise de Tabernacolul Evangheliei Houston. Ea doar a stat acolo puțin timp și a adormit din nou și ea a visat aceasta a doua oară. Norul cel mare negru venise. Tatăl ei venind, mergând chiar jos, afară din nor. Ea a spus, “Păi aceasta este ciudat; eu am visat de tata a doua oară. ” A spus, “ El a spus, ia copilul. ” Păi, ea s-a ridicat și, agitându-se în jurul casei puțin și a mers înapoi și s-a așezat - s-a așezat jos din nou. Și când ea a mers înapoi, ea a visat aceasta a treia oară. Norul cel mare negru venind. Și ea... (Sfârșitul înregistrării. )

E-80  Ei au chemat pe magistrat să vadă dacă acolo era, doar ce însemna visul. Eu nu cred în toate visele, acum. Și atunci, au chemat, dar el a spus, “Tinerii voștrii vor avea vedenii, bătrânii voștrii vor avea vise. ” Și atunci ea a chemat pe magistrat și el a spus, “Da, există un Tabernacol al Evangheliei în Houston în partea de vest, pe strada șaizeci și șapte. ” Și el a spus, “Strada șaizeci și șapte, est. ” Și doamna, mama, așa de slabă, ea nu putea... Acum, copilul era—avea paralizie infantilă, piciorușele lui erau infirme. Și ea nu putea aduce copilul. Dar ea avea pe vecina și vecina schimbase autobuze și mașini până ce ea a ajuns și s-a dat jos dintr-o mașină, aproximativ la două străzi de biserică. Și acolo era un ofițer stând acolo. Și ea i-a spus lui, “Știi unde se află Tabernacolul Evangheliei Houston ?” A spus, “Da, doamnă. Chiar acolo unde mulțimea de oameni stă în stradă,” a spus, “ei au un serviciu de vindecare. ”

E-81  Ei bine, micuțul era așa de plăpând când ea a ajuns acolo, ea, voi vă imaginați cum ea s-a simțit, mergând chiar înăuntru acolo și văzând aceea. Și ea mi-a spus. Eu am spus, “Adu-mi copilul. ” O, vai, voi știți ce s-a întâmplat, nu-i așa?  Sigur. Și eu m-am gândit, chiar oamenii, Îngerii cerurilor știu despre aceasta. Dumnezeu va mărturisi de aceasta. Lucrările Lui vor fi afirmate, indiferent de ce oamenii cred despre aceasta. Aceasta este corect. Aceasta este adevărat, prieteni. Dumnezeu să binecuvânteze inima voastră.

E-82  Aici la Camden, Arkansas, cu fratele Adams. Eu cred că cineva din familia Adams este aici în seara aceasta ? Și la locul lui el mă scotea ; noi am avut mii participând la serviciu. Și ei mă scoteau dintr-un serviciu într-o zi. Și eu am auzit pe cineva strigând, “Ai milă. Ai milă. O, unde ești Reverendule?” Și eu m-am întors în jur, fratele Adams a spus, “Tu nu te poți opri. ” Acesta era un om de culoare, voi știți. Totuși chiar în Arkansas dacă voi dați mâna cu un om de culoare, ei te vor închide. Și iată, o astfel de lege ei au acolo. Voi puteți vorbi cu el, dar să nu vă puneți mâinile pe el. Acum, aceasta nu este corect. Aceasta nu este. El este o ființă umană tot la fel de bună cum sunt și eu, sau voi sunteți, sau oricine altcineva. Aceasta este exact corect. Sigur. Eu sunt de partea lui Abraham Lincoln și aceasta este corect. Și uitați...

E-83  Acest sărman om de culoare stând acolo, striga, “O, Reverendule. ” Fratele Adams a spus, “Haide Frate Branham. ” A spus, “Vai, uită-te la aceea mulțime,” a spus, “ei te îngrămădesc. ” Și ei m-au scos din mulțime. Ei nu vor  să fie severi, dar ei încearcă să ia, pentru că prieteni, câteodată voi ajungeți în jur, ei vă calcă în picioare până la moarte aproape. Și ei doar vă trag. Eu îi iubesc. Dumnezeu să binecuvânteze inimile lor. Eu aș dori să stau chiar acolo și să ating pe fiecare și să mă rog pentru ei până ce și respirația va ieși din trupul meu. Seara trecută când eu am ieșit din clădire, ei trebuiau să mă așeze afară în mașină aproape. Chiar inima mea și totul, doar tremurând și sărind în felul acesta.

E-84  Voi nu vă da-ți seama de forța pe care o dețin demonii în ei când ei ies afară și sunt în cameră. Și voi sunteți responsabili. Cum ar fi dacă ceva s-ar întâmpla în clădire ? Păi, ei v-ar închide în închisoare și ar rupe adunarea definitiv. Înțelegeți ce vreau să spun ? Voi nu cunoașteți responsabilitatea acestea. Și aici apoi, așa de obosit oricum după șase luni de mers.

E-85  Apoi eu am spus, “Așteaptă un minut. ” Și el era doar un strigăt, sărmanul om. El își avea pălăria în mână, păr cărunt. El spunea, “Reverendule, Reverendule. ” Soția lui a spus, “Tu nu poți merge la el, scumpule. Tu nu poți să ajungi la el. ” Și eu am spus, “Așteaptă un minut. Doar un minut. ” Și deci eu m-am uitat în jur și m-am uitat la el. Eu am spus, “Care este problema, domnule?” Și fratele Adams și celălalt om ducându-mă înapoi acolo unde el era. Și eu am spus, “Care este problema?” El a spus, “Reverendule, Reverendule. ” Vedeți, el mă ținea în felul acela. A spus, “Reverendule. ”  Punându-și mâna peste mine. Eu am spus, “Da?”

E-86  El a spus, “Doar un minut, Reverendule. ” El a spus, “ eu am venit un drum lung ca să vin aici. ” El a spus, “ Alaltăieri seară,” a spus, “bătrâna mea mamă, ea era moartă de douăzeci de ani aproape. ” Și a spus, “Ea era o femeie Creștină. Și eu sunt orb de mai bine de douăzeci de ani. ” El a spus, “ Și aseară sau alaltăieri seară, eu am visat... (Loc liber pe bandă. ) Că Dumnezeu și-a trimis darul de vindecare Divină, iar acesta era în Camden, Arkansas și eu să nu te las să treci. ” A spus, “Reverendule, te rog nu trece pe lângă mine. ” Voi credeți că eu aș fi putut să trec pe lângă el? Mie nu-mi pasă cine era el. Acesta era Dumnezeu. Mie nu-mi pasă cât de mult ei v-ar fi pus în închisoare.

E-87  Atunci stând acolo lângă acel sărman, bătrân om, prinzându-l de mâini. Ochii lui i-au fost scoși afară de o explozie. Eu îl țineam de mâini și mă rugam pentru el, soția lui plângând, lacrimile curgând jos pe haina ei în felul acela. Ea stătea acolo. După ce eu am terminat rugăciunea, el doar—ochii lui, el părea așa de uimit. El s-a uitat în jur ; el începuse să-și frece ochii ; el a spus, “Scumpo, nu este aceea o mașină care stă acolo?” Și aceasta era mașina noastră în care noi stăteam. Lacrimi curgând jos din ochii lui, el începuse să-și ridice mâinile și să se bucure. O, frate, Dumnezeu va mărturisi de darurile Lui. Cerurile și pământul vor trece, dar Dumnezeu se va mișca. Acolo trebuie să fie cineva care va primi aceasta (Da, domnule. ), dacă voi veți veni și veți respecta ceea ce El a făcut pentru voi. Aceasta este corect. Dumnezeu va mărturisi de darul Lui. Acesta este chiar acum timpul să înceapă.

E-88  Ascultați, nu cu mult timp în urmă eu eram în Illinois. Și ascultați, în timp ce noi vorbeam de oamenii de culoare; aceasta venise în mintea mea. Acolo era... eu eram într-un mare amfiteatru. Mulți dintre voi știți despre ce vorbesc eu. Și acolo uitându-mă în jur și văzând lucruri diferite. Eu am văzut un om bătrân de culoare cu un micuț cerc de păr alb în jurul capului lui; el venise în felul acesta, uitându-se. Și după un timp el venise la un lucru anume. El s-a oprit. El își dădu pălăria jos. El o ținu în spatele lui. Își aplecă capul. Și l-am văzut zicând o rugăciune. Și eu am mers la el după ce terminase rugăciunea; eu am spus, „Domnule,” eu am spus, „Eu sunt un slujitor. ” Eu am spus, “ Eu te-am văzut rugându-te. Ce a fost așa de stăruitor despre cabină ?” El s-a uitat sus la mine, sărmanii lui obraji bătrâni zbârciți și lacrimi curgând pe obrajii lui. El a spus, “Rev... Pastore,” el a spus, “doar uită-te acolo. ” Și m-am ridicat și m-am uitat acolo și părea ca o mică veche îmbrăcăminte care stătea acolo. Eu am spus, “Eu văd doar o îmbrăcăminte. ” Și aceea este ceea ce mulți oameni văd, semnele firești. Eu am spus, “Eu văd îmbrăcăminte. ” El a spus, “Tu observi acel fel de lanț în aceasta, pastore?” Și eu am spus, “Da, domnule. ” El a spus, “Îl simt chiar aici pe partea mea. ” A spus, “Sunt semnele unei curele de sclav. Acela este sângele lui Abraham Lincoln. ” A spus, “Sângele lui Abraham Lincoln a luat cureaua sclaviei de pe mine. De ce nu ar trebui eu să-mi dau pălăria jos și să spun o rugăciune ? ”

E-89  Și eu mă gândesc în seara aceasta, dacă un om de culoare, pentru libertatea și dreptul lui și-a putut da jos pălăria jos pentru sângele lui Abraham Lincoln, ce s-ar cuveni voi Creștinilor să faceți pentru Sângele lui Isus Cristos? Vedeți? O, prieteni, eu m-am așteptat să am mai multă credință în Oakland și Los Angeles, de asemenea. Eu vă voi spune vouă oamenilor care ați primit aceasta nu cu mult timp în urmă, erau spaniolii în Arizona. Ei au prins ideea chiar repede. Ei au știut că acesta era darul lui Dumnezeu pentru ei. Ei au venit chiar pe platformă. Și eu le-am văzut pe ele, scumpele mame spaniole, leșinând și prăbușindu-se și scoase din linie înainte ca ele să poată să ajungă la mine. Ele au crezut aceasta. Una dintre ele a venit, ea chiar a avut un vis în care ea... ea nici măcar nu știa să vorbească engleza. Și ea văzuse aceea Ființă supranaturală stând în picioare. (Voi ați primit scrisoarea aici, nu-i așa?) Mulți... De ce? Dumnezeu va mărturisi de darul Lui. Este aceasta corect? O, prieteni, voi știți despre ce eu vorbesc. Înțelegeți voi acum despre ce eu vorbesc? Credința, credeți aceasta. Veniți, aceasta nu este omul; este Dumnezeu în om. Voi știți despre ce eu vreau să spun.

E-90   (Sfârșitul înregistrării. )... te rog, o, Dumnezeule, fie ca oamenii să vină în seara aceasta întocmai cum ei au venit în zilele apostolilor. Fie ca ei să vină realizând că acesta este timpul apostolic pentru ei. Acesta este ceasul în care ceea ce ei au cerut, este prezent acum: Duhul Sfânt în forma vindecării trupurilor lor. Acordă aceasta, scumpule Dumnezeu. Fie ca mulți oameni să fie vindecați în seara aceasta. Ai milă, Tată. Și fie ca fiecare care vine în seara aceasta, să vină întocmai cum ei au venit când au trecut pe lângă umilul Tău slujitor, Simon Petru. Și ei erau așezați în umbra lui și erau făcuți fiecare sănătoși, pentru că ei au recunoscut pe Dumnezeu în om. Fie ca ei să recunoască pe Dumnezeu după cum ei au făcut în Moise. Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine. Fie ca ei să recunoască pe Dumnezeu în seara aceasta în poporul Lui. Acordă aceasta, scumpule Tată. Ai milă acum, și binecuvântează pe fiecare din ei. Și scumpule Dumnezeu, în acest timp eu mă rog pentru biserica mea mică de acasă care tocmai a avut serviciile în seara aceasta, plângând, implorându-mă să merg acasă. O, Dumnezeule, oamenii adunându-se din diferite părți din țară... Ai grijă de micuțul meu băiat orfan, nu vrei, scumpule Dumnezeu. O, eu sunt afară aici, luptându-mă, încercând tot posibilul, scumpe Dumnezeu să ascult ceea ce mi s-a spus să fac. Și fie ca oamenii să vadă, Tată, ce sacrificiu este și ceea ce Tu ai făcut pentru oameni. Și fie ca ei să recunoască această zi și mulți să fie vindecați și să se facă bine de bolile lor și să mărturisească prin acest oraș. Căci noi cerem aceasta în Numele iubit a lui Isus Cristos, Fiul Tău prea iubit.

E-91  Prieteni, ei doar cad dintr-o parte în cealaltă. O, cât aș dori eu ca voi să puteți, ca voi—eu știu că voi faceți. Dumnezeu să binecuvânteze inimile voastre. Eu doar mă încred să cred că voi aveți. Haideți să cântăm toți acum în timp ce muzica cântă și noi toți, „Crede Numai. ” Fiecare acum, ridicați-vă glasurile. Haideți acum.

Crede numai, crede numai

Totul e posibil,

(Aceasta este în regulă, eu mă voi întoarce sub umbră în spatele microfonului... eu doar ajung chiar aici. )

Crede numai

Totul e posibil

Numai...

E-92   Doar un moment acum. Credeți voi că Dumnezeu este în mijlocul nostru în seara aceasta? Credeți voi aceasta? Credeți voi că El a fost trimis la voi oameni care ați strigat după eliberare? Credeți voi că El va trimis vindecarea? Credeți voi aceasta din toată inima? Atunci haideți să cântăm aceasta cu mâinile noastre pe inimă spunând...

Doamne, eu cred, Doamne, eu cred

Totul e posibil, Doamne, eu cred,

Doamne, eu cred, o, Doamne, eu cred

Totul e...

E-93  (Sfârșitul înregistrării. )... ceasul a venit. Noi credem că Tu în curând o să vii. Tu ți-ai trimis darul ca să slăvească pe Copilul Tău cel sfânt. El își întinde mâna Lui cea sfântă ca să vindece prin puterea bisericii Lui. Ajută pe oameni în seara aceasta aici. În timp ce muzica cântă plăcut și dulce, fie ca oamenii să creadă. Tată, dacă am spus ceva greșit, iartă-mă. Eu mă rog că Tu vei lăsa oamenii să înțeleagă că acesta este timpul pe care Tu l-ai mărturisit. Și fie ca ei să știe că servul Tău nu a venit din cauza dorinței mele; a fost voia Ta pentru ca eu să vin, Tată. Și fie ca ei să-și lase orice minte sceptică deoparte, orice gând sceptic și să vină în seara aceasta și să fie vindecați. Căci noi cerem aceasta în Numele lui Isus pentru slava Lui. Amin. Acum, ați pus voi deoparte orice gând sceptic? Ați uitat de toate ideile sceptice?  Credeți voi aceasta? Ziceți, “Amin,” ... Dumnezeu să vă binecuvinteze prieteni.

E-94  Acum ei vor face o fotografie. Și eu vă voi spune ce se întâmplă cu aceste fotografii. Eu le agăț în camera mea. În fiecare seară când eu sunt acasă, eu mă rog pentru ei. Câți dintre voi doriți ca eu să mă rog pentru voi când eu mă uit la această poză ? Dumnezeu să binecuvânteze inima voastră. Acum, asigurați-vă că nu pierdeți serviciul de mâine seară și în următoarea seară, povestea vieții mele, în seara următoare eu vreau ca voi să auziți. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze acum în timp ce noi stăm în picioare respectuos pentru un moment ; ei vor face poza. Acum fotograful vă va spune ce să faceți. (Fotograful vorbește : “Dacă vreți să vă așezați acum, vă rog. ”) Dacă cei de la balcon ar sta în picoare, ar fi cu mult mai bine, s-ar face o mult mai bună... Nu este aceasta corect fotografule, dacă ei ar sta în picioare, s-ar face o fotografie mult mai frumoasă ? În special la balcon, este aceasta corect ? Arată o fotografie mai bună... În regulă, cei de la balcon să stea în picioare. Ei vor ca cei de la balcon să stea în picioare, toți în jur. Aceasta este bine... în prezența... (Linia de rugăciune urmează, dar Fratele Branham pleacă de la microfon și nu este totul pe deplin înțeles și textul care urmează nu este complet. )

E-95  Prin credință Abel a oferit lui Dumnezeu o mai bună jertfă decât Cain ; prin aceasta el a obținut mărturie că el era neprihănit, Dumnezeu mărturisind de darul Lui. Tată ceresc eu îți mulțumesc pentru mărturia Ta acum, mărturisind ceea ce Tu ai făcut prin iubitul nostru Isus. Fie ca Îngerul care mi-a vorbit în acea seară în cameră, să fie de partea servului Tău de data aceasta ca să confirme Cuvântul cu urmarea a multor semne și minuni. Noi ne dăm seama că satan este... ?... Și fie ca mulți oameni să fie vindecați în seara aceasta și fie ca credința lor să fie ridicată în acest timp, ca să creadă mărturia. Și fie ca ei să fie vindecați de toate felurile de boli. Fă ca orice duh să se supună servului Tău ; pentru slava lui Dumnezeu noi cerem aceasta în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-96  Acum... voia lui Dumnezeu e ca să o facă pe ea bine... tocmai înaintea... soră. Eu te rog stăruitor pe tine prin Isus... Dumnezeule Atotputernic, eu mă rog că Tu vei binecuvânta pe sora noastră care suferă și fie ca ea la acest... să-și dea seama că este... oamenilor Tu vei mărturisi de darul Tău. Ieși afară din ea, demonule, în Numele lui Isus Cristos. Acum, cum puteți voi... credeți voi că Dumnezeu va spus... Crezi cu toată inima ta, soră ? Scumpule Dumnezeu este imposibil ca ea să nu fie vindecată și ea zice că crede cu toată inima. Și Tu ai spus că dacă eu voi aduce oamenii să mă creadă, că Tu ai trimis pentru acest scop și voi fi sincer în rugăciune, că nici o boală nu va putea sta înaintea rugăciunii. O, Dumnezeule, în mai mult de unsprezece state eu am mărturisit de darul Tău. Și acum, eu mă rog, Tată, că tu vei acorda... sora noastră fie ca ea să fie numărată cu acei care au credință. Ieși afară din ea, tu...

E-97  (Sfârșitul înregistrării. )... Tată ceresc,  eu mă gândesc la străinătate cum Tu ai lucrat cu acești minunați sfinți... cum că Tu... îl umilești pe el ca să creadă pe Dumnezeu... și eu mă rog că Tu vei binecuvânta pe scumpul nostru frate, precum el aproape... el este în nevoie... te rog, o, Dumnezeule, să ai milă de el. Ieși afară din el demonule în Numele lui Isus Cristos... crezi tu cu toată inima ?... Vine... Acesta este acel adevăr. Tu vrei să te face bine, nu-i așa ? Tu crezi că Dumnezeu ascultă rugăciunea Fratelui Branham ? În regulă. Tată ceresc, precum această încântătoare fetiță este... micuții ochi albaștri uitându-se înspre... și zâmbind... credință ca ea să creadă că va primi ceea ce a cerut. Și această vibrație... Fi milos cu ea, Tată. Demonule ieși afară din ea în Numele lui Isus Cristos... . inima mea... Tatăl nostru ceresc, fi milos, o minunată fetiță suferă în seara aceasta și Tu ești aici ca să faci... (Sfârșitul înregistrării. )

E-98   Tu crezi... Tată ceresc fi milos cu sora noastră care suferă... Tu cunoști totul... O... să-și dea seama că Dumnezeul atotputernic a... Doamne și El mărturisește de a Lui... demonule... părăsește-o... în Numele lui Isus Cristos. Amin. Scumpule Dumnezeu... . eu cred ce ei... Eu mă rog în seara aceasta pentru scumpul meu frate  care suferă, satan încercând să-i ia viața. Binecuvântează-l scumpule Dumnezeu... Ieși afară din el demonule, în Numele lui Isus Cristos... sus la balcoane, țineți-vă capul jos, vă rog. Acela la părăsit și a mers chiar înapoi la el din nou. Și eu știu că a acolo a fost cineva cu capul sus. Să nu faceți aceasta... Acum, doar un moment... Aplecați-vă capul și credeți din toată inima. Tată ceresc Tu ai promis... să vindeci oamenii. Eu simt că marele Mesager, Îngerul vindecării lui Dumnezeu stă lângă amvon de data aceasta. De aceea cu toată credința pe care Tu ai... pentru că fratele meu este în... cum acest demon care a venit să-l trimită la un mormânt înainte de vreme. Ieși afară din el și... în Numele lui Isus Cristos... orice vibrație s-a oprit în mâna mea... Du-te, Dumnezeu să te binecuvânteze cu...

E-99   (Cuvintele sunt greu de înțeles. ) ... Dacă ar fi ar vibra... (Loc gol pe bandă. ) Du-te și crede fratele meu... toate lucrurile acum?... eu pot să văd... tocmai acum. Eu te văd... Biblia în mod simplu a spus... dacă credeți, căci toate lucrurile sunt posibile dacă credeți... o mie nouă sute de ani au trecut; El s-a urcat sus și El dă daruri oamenilor și acum Dumnezeu încă mărturisește de darul Lui. De aceea în ascultare la ceea ce a fost confirmat... eu îl mustru pe acest demon; ieși afară din el în Numele lui Isus Cristos... Poate eu voi da audienței un răgaz. Ridicați-vă mâna. Dacă cineva dintre voi ar vrea să vadă... Câți dintre voi m-ați auzit explicând ce sunt vibrațiile... să văd mâinile voastre. Câți dintre voi de aici înțelegeți cum darul vine, vibrația peste mâna mea, să vă văd mâna. Voi toți vedeți ce aceasta este...

E-100  (Cuvintele sunt greu de înțeles. )... doar acest om... vedeți acei... eu m-am gândit că eu sunt... această vibrație aici. Vedeți? Dar aceasta este... ?... Acum, fiecare să-și aplece capul și să se roage... ?... Acum nu uitați, acesta nu poate merge de la unul la celălalt, așa că asigurați-vă că stați cu capul în jos... Tată ceresc fii milos, Dumnezeule, cu sora noastră iubită care are un drept Tată, în seara aceasta să fie vindecată; ea vine să proclame pe Dumnezeul ei- privilegiul dat de a fi vindecată de Mântuitorul Isus din Nazaret. De aceea, Tată, dă servului Tău credință. Fie ca eu să pot să mă urc tocmai acum, sus în acea... acea credință... Și acum în Numele lui Isus Cristos, eu te mustru Satan, ca să o părăsești... Vă rog, nu vă ridicați capul, prieteni. Acum, aceasta o stânjenește pe doamnă. Aceasta este foarte - trebuie să fie un cancer în loc de probleme femeiești pentru că acesta este foarte, foarte provocator. Acum, țineți-vă capul în jos... crezi tu din toată... Crezi tu din toată inima că eu pot să fac aceasta prin Isus Cristos? Crezi tu că tot ceea ce tu trebuie să faci este doar să crezi?... acolo sunt capete ridicate pe undeva, prieteni. Țineți-vă capul jos... Scumpule Tată ceresc, fii milos cu a noastră... (Sfârșitul înregistrării. )

E-101  Și dacă există ceva care se întâmplă pe... în felul acesta, acum, cum ar fi dacă voi ați fi avut... vedeți? Eu doar mă întreb câteodată. Eu aș dori la casele voastre, dar eu... înapoi acolo vreo persoană pe moarte dorind ca eu să vin cu un avion, să închiriez un... O femeie chemând din... Missouri, a spus că stătea la telefon și a îngenuncheat lângă telefon plângând, implorându-mă să mă rog... să se termine telefonul în felul acela, nu să închidă pentru ca ea... a vrut ca să închiriez un avion ca să vin aproape înapoi în Missouri unde un micuț bebeluș era pe moarte... (Zgârietură pe înregistrare. ) Vai, aceasta este emoționant, dar ce poate - dar ce poate un om să facă? Eu v-aș face să vă pierdeți mintea să vă gândiți... (Zgârietură pe înregistrare. )... ?... lucruri în felul acela venind de pretutindeni. Eu am vorbit cu soția mea și ea a spus că sunt o mulțime de oameni și totul, o, vai. O mie cinci sute de scrisori venind de la oameni în timp de zece zile la a mea... (Zgârietură pe înregistrare. )

E-102  Acum, această fetiță este oarbă, nici o vibrație în mâna ei. Ea este infirmă și desigur aceasta nu face o vibrație, doar un germene de boală. Acum eu doar va trebui să cred... (Zgârietură pe înregistrare. ) Eu cred că Dumnezeu o va asculta... crezi tu aceasta? Acum nu uitați, eu vă spun... eu nu vreau... voi... Dumnezeu va vorbi cu noi... seară, eu trebuie să spun bisericii, poate să spun câteva mărturisiri din lucruri. Acum, voi să vă țineți capul în jos și eu voi cere lui Dumnezeu cu toată inima mea ca... nu uitați, eu nu sunt un vindecător; este Dumnezeu. Fetițo, tu îl iubești pe Isus, nu-i așa scumpo? Ei bine, eu îi voi cere lui Isus să permită ca tu să ai vederea din nou, să te facă să mergi... Scumpule Isus... fiu... trimite-ți binecuvântările Tale Divine peste fetiță și acești ochi care sunt orbi acum, fie ca ei să vadă din nou; fie ca acest trup care este acum infirm să fie întreg din nou. Eu mă rog Tată, că Tu vei acorda aceasta în Numele prea iubitului Tău fiu Isus Cristos. Poți... vezi acele lumini... vezi aceea? Acum uită-te afară acolo... acum uită-te spre mine... Vezi sus acolo? Vezi aceea? Vezi acea umbră aici? În regulă, puteți să vă ridicați capul, audiență. (Zgârietură pe înregistrare. )... lentile și totul era perfect acoperit peste ... Dar este destulă micșorare... Când orice moare se micșorează. Este aceasta corect? Este destulă micșorare pe ochii copilului până ce ea poate să vadă luminile din cameră și poate să spună mâna mea înaintea feței ei... Uită-te sus în acest fel. (Zgârietură pe înregistrare. )

E-103  (Înregistrarea este neclară. ) ... Haideți cu toți să zicem, “Slavă Domnului. ” ... o, vai... acum, noi vom pune mărturia ei pentru ca să poată vedea în ziar pentru ca voi să puteți vedea. Care este numele ei, soră? Ronna Mae Promise. Urmărește acesta în ziar... Cancerul Tău este... În regulă. Câți credeți acum? Dumnezeu să binecuvânteze inima voastră... Acum, aici este un surdo-mut. Acolo este o vibrație. Aceasta eu pot să spun în ce fel aceasta... (Loc liber pe bandă. )... să pună semnul pe acesta... trebuie să fie credință, doar propria mea credință să creadă aceasta. Eu vreau ca voi să vă aplecați capul peste pretutindeni. Câți din această audiență credeți că eu pot să fac aceasta prin Isus Cristos, vreți să vă ridicați mâna? În regulă. În regulă, dacă sunt mulți care cred, voi veți vedea slava lui Dumnezeu. Aplecați-vă capul pretutindeni.

E-104  (Cineva spune că el niciodată nu i-a spus Fratelui Branham care erau problemele bărbatului. ) Tu nu trebuie să ne spui nouă, prietene. Nu există nici un secret la Dumnezeu; El descoperă secretele Lui servilor Lui. Voi ați văzut lucruri care au fost făcute, chiar patimi și lucruri. Acolo a fost o persoană care a trecut cu câteva momente în urmă și care avea o patimă. Când eu m-am uitat la persoană, eu nu au vrut să spun numele. Boli venerice sau patimi, eu nu trebuie să fac aceasta. Voi înțelegeți, până ce voi vreți ca eu să spun. Dacă voi îmi cereți, dacă vreți să știți... desigur, de îndată ce voi ați știut, eu am simțit acea vibrație... astupat în urechile lui. Acum, aplecați-vă capul fiecare; fiți cu adevărat iubitori și tăcuți și doar fiți respectuoși și voi veți vedea slava lui Dumnezeu.

E-105  Tată ceresc, o, trebuie să alerg în acest oraș și chiar afară. Și aparent aceasta este... ?... aproximativ timpul în care noi aducem pe oameni la un loc unde ei încep să creadă și lucrurile fiind făcute, atunci noi plecăm din nou. Eu mă rog că poate Tu ne vei da acces ca să ne trimiți înapoi în acest fel din nou. Și acum stând aici înaintea mea, acest bărbat stând aici și satan astupând urechile lui ca să-l facă să meargă înaintea mașinii sau ceva și să fie distrus la picioarele lui, încercând să facă acest rău la acest sărman frate, dar noi suntem aici ca să-l facem întreg, Tată. Și acum, eu am vorbit cu oamenii în seara aceasta cu privire la vizita Ta a Îngerului lui Dumnezeu. Și fie ca Tu să confirmi acum aceasta înaintea ochilor lor pentru ca această linie a credinței să trebuiască să înceapă... (Zgârietură în înregistrare. )

E-106  (Următoarea a fost pe bandă înregistrată în prealabil cu aceasta predică. ) În acest timp noi vom avea un solo de trompetă prin bunul meu prieten, fratele F. F. Bosworth: fratele Bosworth. (Fratele Bosworth dă un solo. )Vai, aceea a fost foarte frumos, frate Bosworth. Noi cu siguranță apreciem aceea. Și eu mă întreb, în timp ce voi într-un fel vă întoarceți acolo, dacă noi am putea avea un mic refren din, “Jos La Cruce. ” Acesta este într-un fel favorit pentru mine. Eu mă întreb dacă tu vrei să-l cânți. În regulă, frate Bosworth. (Fratele Bosworth cântă, “Jos La Cruce. ”) Vai, aceasta sună ca timpurile de trezire vechi, cu mult timp în urmă. Noi cu adevărat ne bucurăm aici în această mică vizită aici cu fratele și sora McAnally în seara aceasta. Eu mă întreb frate Hooper, dacă tu ai un cuvânt, dacă tu ai vrea să zici ceva la microfon acum. (Fratele Hooper spune câteva cuvinte. ) Da, domnule. Fratele McAnally este următorul cel mai bun vânător de porci din țară. El va fi cel mai bun când eu mă duc. În regulă. Eu vreau să am un cuvânt de la soție aici. În regulă, scumpo, ce vei spune ? (Sora Meda Branham zice, “ Sunt desigur bucuroasă să am privilegiul ca să fiu în Arizona și bucuroasă să am privilegiul să întâlnesc prieteni ca fratele și sora McAnally. ”) Frate Bosworth ce crezi despre Arizona și acești oameni de aici? (Fratele Bosworth zice câteva cuvinte. ) (Fratele McAnally face comentarii despre vânătoarea de porci. ) (Fratele Bosworth dă un alt solo. ) Frate Mac, tot ce tu ai făcut pentru noi, de când noi suntem jos aici în această călătorie. Și eu mă încredințez la Dumnezeul Atotoputernic  că într-o zi, noi vom putea fi împreună din nou. Dumnezeu să te binecuvânteze frate. Eu întotdeauna am dorit să aud glasul soției tale. Soră McAnally, se poate ca eu să fiu la multe mile depărtare, dat tu când cânți aceasta, gândește-te la mine. (Sora McAnally, spune câteva cuvinte. ) Bine, ei bine mulțumesc soră McAnally. Acesta a fost foarte, foarte frumos. O, ea este doar o micuță femeie timidă. Într-un fel mie îmi place aceea. Frate Bosworth tu ai încă una cu acea veche trompetă de acolo? Nouă ne place să auzim încă una pentru fratele Mac și ei. Dumnezeu să te binecuvânteze frate. În regulă, frate Bosworth. (Fratele Bosworth cântă un alt solo. ) Frumos, frate Bosworth. Mulțumesc mult. Frate Hooper, tu ai un alt cuvânt de spus?  Nimic de spus? Dragă, o vai? Mac, spune-ne ceva chiar repede la acest microfon, vrei? (Fratele McAnally spune câteva cuvinte mai multe despre vânătoare. ) Bine, frumos. Tu vrei un cuvânt să zici, frate Bosworth? Zi altceva. (Fratele Bosworth vorbește un minut și jumătate. )